Магілёўская губерня

Гісторыя

Герб Магілёўскай губерні Магілёўская губерня Расійскай Імперыі існавала ў 1772-1919. Адміністрацыйным цэнтрам з’яўляўся горад Магілёў. Губерня была ўтворана пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай ў 1772. Уключала Аршанскую, Магілёўскую, Мсціслаўскую і Рагачоўскую правінцыі. У 1777 губерня была падзелена на 12 паветаў: Аршанскі, Бабінавіцкі, Беліцкі, Клімавіцкі, Копыскі, Магілёўскі, Мсціслаўскі, Рагачоўскі, Сенненскі, Старабыхаўскі, Чавускі і Чэрыкаўскі. У 1778 перайменавана ў Магілёўскае намесніцтва, якое ў 1796 было скасавана, а паветы ўвайшлі ў склад Беларускай губерні з цэнтрам у Віцебску.

Адміністрацыйны падзел Магілёўскай губерні на пачатку ХХ ст.

Межы паветаў Магілёўскай губерні, пачатак ХХ ст.

Магілёўская губерня адноўлена ў 1802 у складзе ранейшых 12 паветаў, падзеленых на 39 станаў і 147 валасцей. Межавала на захадзе з Мінскай губерняй, на усходзе – з Смаленскай, на поўдні – з Чарнігаўскай, на поўначы – з Віцебскай губерняй. У 1840 Бабінавіцкі павет быў скасаваны і далучаны да Аршанскага, у 1852 Беліцкі павет перайменаваны ў Гомельскі павет, Старабыхаўскі ў Быхаўскі. У 1861 Копыскі павет быў скасаваны, а яго тэрыторыя падзелена паміж паветамі Сенненскім, Аршанскім і новаствораным Горацкім, да якога таксама была далучана частка Аршанскага павета. З верасня 1917 Магілёўская губерня ў складзе Заходняй вобласці, уваходзіла ў склад БНР, абвешчанай у сакавіку 1918, са студзеня 1919 у БССР, з лютага ў РСФСР. 11.7.1919 Магілёўская губерня скасавана, 9 яе паветаў увайшлі ў Гомельскую губерню, Мсціслаўскі павет перададзены Смаленскай, а Сенненскі - Віцебскай губерні.

Насельніцтва Магілёўскай губерні

У 1865 годдзе царскім указам 37,7 тыс дробнай беларускай шляхты Магілёўскай губерні, т.зв. адзінадворцаў былі далучаны да сялянскага саслоўя. Былая шляхта дзялілася на 2 групы: усходнюю, у якую ў асноўным уваходзіла праваслаўная шляхта (19,5 тыс праваслаўных і 6 тыс католікаў, якія сяліліся над Сожжу), і заходнюю, каталіцкую (10,5 тыс католікаў і 1,7 тыс праваслаўных, якія сяліліся над ракой Друць).

Паводле перапісу 1897 насельніцтва Магілёўскай губерні складала 1 686 700 тысяч чалавек. Паводле саслоўнага падзелу: дваран 27,7 тысяч, духавенства 6,4 тысяч, купцоў 3,5 тысяч, мяшчан 291,8 тысяч, сялян 1351,5 тысячы. Паводле веравызнання: праваслаўных - 1402,2 тысяч, старавераў - 23,3 тысяч, католікаў - 50,1 тысяч, пратэстантаў - 6,9 тысяч, іудзеяў - 203,9 тысяч, мусульман - 184 чалавек. Пісьменнага насельніцтва ў Магілёўскай губерні 16,9%, у гарадах 45%. У 1884 годдзе 2 гімназіі, 2 прагімназіі, земляробчае і рамеснае вучылішчы ў Горках, чыгуначнае ў Гомелі.

Губерня ўваходзіла ў Магілёўскую праваслаўную і Магілёўскую каталіцкую епархіі. У канцы 19 стагоддзя налічвалася 804 праваслаўнай царквы, 6 мужчынскіх і 5 жаночых манастыроў, 30 касцёлаў, 2 лютэранскія кірхі, 29 адзінаверскіх цэркваў і стараверскіх малітоўных дамоў, 340 сінагог і яўрэйскіх малітоўных дамоў.

Па тэрыторыі Магілёўскай губерні ў канцы 19 стагоддзя праходзілі чыгункі Маскоўска-Брэсцкая, Лібава-Роменская, Арлоўска-Віцебская, Гомельска-Бранская, пераважалі вінакурныя заводы, сяляне займаліся саматужнымі промысламі.

Паведамленні:

ищу родственников Левина Аркадия Марковича, родившегося в деревне Прилеповка в 1890 году... > > >
Здравствуйте, возможно остались записи о Клименкова Варвара Михайловна,Клименков Михаил Михайлович, уроженцы д.Щетинка. Спасибо за ответ!!!... > > >
Ищу родственников бабушки, проживали до войны в Щетинке. Волчков Михаил Михайлович, бабушка Волчкова Варвара Михайловна. Огромное спасибо за ответ!!!... > > >
В НИАБ в Минске есть
ф. 2301 МК Бобрская церковь (Николаевская, местечко Бобр) Сенненский уезд Могилевской губернии
О.2
Д.189 р.бр.у. за 1863 г., лл. 1-24;
Д.195 р.фрагм. за 1904 г., лл. 292-308;
Д.197 р.бр.у. за 1874 г., лл. 50-85;
Д.199 р.бр.у. за 1875 г., лл. 331-386;
Д.200 бр.фрагм. за 1903 г., лл. 63;
Д.201 р.бр.у. за 1877 г., лл. 415-460;
Д.202 р.бр.у. за 1878 г., лл. 483-525;
Д.204 р.бр.у. за 1879 г., лл. 469-519;
Д.206 р.бр.у. за 1880 г., лл. 31-100;
Д.214 р.бр.у. за 1883 г., лл. 95-136;
Д.215 р.бр.у. за 1884 г., лл. 1-45;
Д.217 р.бр.у. за 1885 г., лл. 1-54;
Д.219 р.бр.у. за 1887 г., лл. 1-48;

О.14
Д.1 р. за 1910-1916 г.; ... > > >
В НИАБ в Минске есть
ф. 2301 МК Плисская церковь (Вознесенская, село Плиса) Сенненский уезд Могилевской губернии
О.2
Д.189 р.бр.у. за 1863 г., лл. 242-265;
Д.197 р.бр.у. за 1874 г., лл. 86-107; приписана к Бобрской

О.14
Д.8 р. за 1905-1912 г.;
Д.9 р. за 1912-1918 г.;... > > >
ИЩУ КОРНИ-Струковы Тимофей Григорьевич и Мария Карловна... > > >
Здравствуйте, мой дедушка уроженец д.Любаны Родился в 1912 году Волчков Иван Никифорович, если можно я хотела бы узнать более подробно о его происхождении, моих предках. Знаю, что родился в Любанах и всё, к сожалению.Очень буду благодарна за помощь. С уважением М.Пикуз.... > > >
Инвентарь села Старый Бобр Сенненского уезда за 1614 год.

SPISANIE WŁOK WE WŁOSCI BOBROWSKIEY.
Sioło Stary Bobr.
1) Ihnat Safonowicz
2) Hryszko Łukjanowicz, synów trzy: Dmitr, Moysiey y Sciepan
3) Kuma Apimachowicz z Chrołem
4) Andrżey Baczkaronek z synem Hryszkiem; u tego Hryczka syn Truchan
5) Sawa Marcinowicz, syny trzy: Lochwien, Daniło y Siemion
6) Michał, Cierech y Hryczko Korniejewiczy; syny dwa: Kuprey y Michałko
7) Paweł Szewelonek, syn Filip Borys
8) Waśko Osipowicz z brataniczami: Pilipem, Nukła, Jankiem y Pietraszom
9) Ciszko Żurowieczonek z bracią Arciuchem y Pietraszem
10) Moysiey Kraczko, syn Chodor
11) Omelian Zarowczonek y Daniło Loyko, u tego Dan... > > >
ИГНАТЕНКО Павел Васильевич
9.01.1918 – 23.10.1992
Родился в д. Барановка Злынковского района Брянской обл.
В 1933 году окончил 7 классов Чуровической НСШ Брянской обл.
В 1934 году – 10-ти месячные курсы преподавателей труда при Суксунском политехническом техникуме.
В 1936 году окончил 3 курса – заочно Суксунского политехнического техникума Молотовской (Пермской) обл.
Призван Кунгурским РВК 25.09.1936.
1936 - 1939 г. учился в Свердловском пехотном училище.
Участие в войнах:
Халхин-Гол 12.08.39-23.08.39, 82-я СД - комвзвода, 196-й отд. пулеметно-зенитный батальон, ранен осколком в лицо и правый глаз 23.08.39.
Демобилизован в марте 1960 г. Майор в отставке.
... > > >
Мой Прапрадзед Ільін Якаў са сваімі 9 дзецьмі з гэтай вёскі. ... > > >

Фотаздымкі

Замосце, вёска

Замосце, вёска З альбому здымкаў з сучаснымі відамі Петровский Валерий

Высокае, сяло

Высокае, сяло З альбому з архіўнымі здымкамі Виктор Бахарев

Сапяжынка, сяло

Сапяжынка, сяло З альбому з архіўнымі здымкамі Андрей Одинцов

Плутовка, сяло

Плутовка, сяло З альбому здымкаў з сучаснымі відамі Смирнова Нина Федоровна

Кульшицы, сяло

Кульшицы, сяло З альбому з архіўнымі здымкамі Александр Азнагулов

Абольцы (Плябанія), сяло

Абольцы (Плябанія), сяло З альбому з архіўнымі здымкамі Репина Елена Александровна

Рыжычы, засьценак

Рыжычы, засьценак З альбому з архіўнымі здымкамі Алексей Новик

Замошша, вёска

Замошша, вёска З альбому з архіўнымі здымкамі Петровский Валерий

Падбярэззе, сяло

Падбярэззе, сяло З альбому здымкаў з сучаснымі відамі Петровский Валерий

Прозвішчы, зарэгістраваныя ўдзельнікамі

Жвирблис Роспаш, засьценак (Сенненскі павет)
Копытов Геннадий Викторович дадаў(ла) Александра Горбунова Бялынкавічы, мястэчка (Клімавіцкі павет)
Iвашнёу дадаў(ла) Ольга Климкова Черное Малое, сяло (Магілёўскі павет)
Салодкiна дадаў(ла) Ольга Климкова Черное Малое, сяло (Магілёўскі павет)
Грачыха Заозерье, вёска (Аршанскі павет)
Грачыха Карташевичи, вёска (Аршанскі павет)

Адміністр. прыналежнасць

По самым выгодным ценам косметику Урьяж купить в интернет магазине Авокадо