, . , " ".

- . Radzima.net :
- , Google Maps - Google ;
- - ( ), (2017);
- , / ;
- , ;
- , ;

Premium .

*
*
*
*

:

Poszukuję krewnych pana Wojciecha Zedelo ur. 28 kwietnia 1889 r. ,w RUTACH NOWYCH gmina Bargłów, syna Adama i Ewy z Kurków.
Poszukuję potomków lub krewnych pana Wojciecha Zedelo syna Adama i Ewy z Kurków, ur. w 1883 r w Rutkach Nowych. P-two .Zedelowie zamieszkiwali we wsi Rodziewicze pow. Szczuczyn, a następnie, do 1939 r., we wsi Rutki Nowe gm. Bargłów.
Pan Wojciech został marynarzem. Wojna zastała go na statku. Do Kraju powrócił w 1946 lub 1947 roku. Pomimo intensywnych poszukiwań nie odnalazł nikogo z rodziny. Był przyjacielem mojej rodziny. Opiekuję się jego grobem i proszę wszystkich,którzy mogą wnieść coś do mych poszukiwań o pomoc.