, . , " ".

- . Radzima.net :
- , Google Maps - Google ;
- - ( ), (2017);
- , / ;
- , ;
- , ;

Premium .

*
*
*
*

:

Rozporządzeniem Wojewody Nowogródzkiego /16.X.1933r.poz144/,
wieś i zaścianek Stawrowce wcielono do gromady Krupiczowszczyzna , gm.Ostryna, pow.Szczuczyn.Zmiany administracyjne w województwie.
W uzupełnieniu biogramu:
wg.wydawnictwa "Zdanie sprawy z czynności Komitetu Narodowego Polskiego za V-IX 1832r "-Paryż 1832,
Konstanty Gustowicz miał rangę kapitana już w 1832roku. Trochę zawiłości jest w dokumentach. W wydawnictwie z 1833r.pt-"Całoroczne trudy Komitetu Narodowego Polskiego utworzonego na dzień 08.XII.1831r we Francji"1831-1833,-Konstanty Gustowicz ma stopień -kapitan.
Właścicielami folwarku Stawrowce.pow Lida,
była rodzina Konstantego Gustowicza, h.Leszczyc
-potw. szlachectwa -22.06.1804-dekretem "Deputacji wywodowej wileńskiej i grodzieńskiej.
Konstanty Gustowicz był w 1831r. chorążym w 11 pułku lansjerów /ułanów/.
Po powstaniu listopadowym emigrował do Francji.
16.11.1836r- awansował na porucznika 4 pułk piechoty
w Mayenne /Francja/. m-p-7-16.11.1836/.
Był delegatem do Komitetu Narodowego Polskiego.
Zmarł w marcu 1882 roku w Chartres.
Informuję też ,że nie jest to/chyba/ mój krewny.