- ( 1913 . - )

/
: 1783 (1), 1910-13 (2)

:

 -        ( 1913 . -    )

Kościół parafialny Świętego Antoniego z Padwy (z 1913 r.) w Rohaczowie

, 1870