-

:

 -

Kościół Matki Bożej w Tylży. Zr. www.delkampe.net

, 1934