i /

Sawicki/ Sawicka poszukuje kogos z rodziny JOZEFA SAWICKIEGO, meza JADWIGI z domu OLEJKOWICZ. Mieli syna- JANA ur 17.III.1909 w Starej Wilejce, plutonowego zandarmerii wojskowej w Białymstoku, straconego w 1940, pochowanego w Miednoje. Proszę o kontakt.

:

  • Olejkowicz / Aksiuto (PL)
  • / (RU)
  • i / (BE)
  • (ENG)

, :

  • Hanna Rozynek (Olejkowicz)
  • E-mail :: hana121@op.pl
  • :
  • , :
  • , : Rzeczpospolita Polska