• ,
  • ANTONI WASILEWSKI

LEPEL,Koscianka
Noskowska Weronika Wasilewska z domu NOSKOWSKA z Bialorusi
Korsak Urodzonu w Birsztanach na Litwie
Tułowska Tekla Korsak z domu Tulowska PRENY LITWA
Urodzony w Lepel na Bialorusi

:

  • Halbach z domu Wasilewska (PL)
  • (RU)
  • (BE)
  • (ENG)

, :

  • Anna Halbach
  • :
  • , :
  • , :