Pinsk uezd - 5 blagochinie

Photos

Lubiaź - Orthodox church of Saint Nicholas

Lubiaź Orthodox church of Saint Nicholas

Lubieszów - Orthodox church of Alexander Nevsky

Lubieszów Orthodox church of Alexander Nevsky

Sudcze (Wojnówka) - Orthodox church of the Holy Trinity

Sudcze (Wojnówka) Orthodox church of the Holy Trinity