Mała Niedroszla in old photos

photos by Ryszard Białecki

Na fotografii Białeccy, Łobaczowie, Niedroszlańscy, Samotyja Lenczewscy.

Na fotografii Białeccy, Łobaczowie, Niedroszlańscy, Samotyja Lenczewscy.