Żuprany, market town (Soły gmina wiejska). Ślub Józefa Pleskaczewskiego.Moje pytanie związane jest z tym, z kim zawarł związek małżeński Pan Józef?

Photo ©

Ślub Józefa Pleskaczewskiego.Moje pytanie związane jest z tym, z kim zawarł związek małżeński Pan Józef?
Close X

Radzima.net homepage
Plagiarism or spam? Tell us