Żuprany, market town (Soły gmina wiejska). Michał Wienckowski - mój wujek.<br>Pochodził z Żupran.

Photo ©

Michał Wienckowski - mój wujek.
Pochodził z Żupran.
Close X

Radzima.net homepage
Plagiarism or spam? Tell us