Baranowicze - church and catholic parish of the Exaltation of the Holy Cross

Information

Metric books:
information is not available

Baranowicze - catholic parish of the Exaltation of the Holy Cross

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Baranowiczach. Fot. z lat 30-ch XX w.

Parish Settlements in 1934 year