Dzisna powiat

Administrative division

Messages:

Czy zachowały się jakiekolwiek księgi z parafii Konstantynów Głębocki z XIX wieku?... > > >
Ошиблась. Вышла замуж за Игнатия Фомича Зубко. (нет возможности отредактировать с ошибкой написанное сообщение)... > > >
Родная сестра моего прадеда вышла замуж за крестьянина деревни Бушики Зубко Игнатия Фадеева (Фадеевича) в 1890 году... > > >
Szukam informacji o moich krewnych Katarzyna i Grzegorz kalkun zam. Woronowo tam urodził się mój ojciec Edward kalkub ur01.11.1934r.... > > >
Relatives from Zharstvyanka:
father - Mironchik Oleg
grandmother - Mironchik Tatiana
grandfather - Ignat Mironchik
uncle - Mironchik Vyacheslav
grandfather's brother - Mironchik Ivan... > > >
Krewni z Żarstwianki:
ojciec - Mironchik Oleg
babcia - Mironchik Tatiana
dziadek - Ignat Mironchik
wujek - Mironchik Wiaczesław
brat dziadka - Mironchik Ivan... > > >
Здравствуйте!
Мне хотелось бы получить информацию (дата и место рождения и бракосочетания, фамилия при рождении или девичья фамилия, фамилия, имя и отчество родителей, вероисповедание, национальность) из метрических книг о рождении и бракосочетании: 1) уроженец деревни Терешки Стефанпольской волости Дисненского уезда Виленской губернии Йозеф (Язеп, Иосиф, Осип) Игнатьевич Миндрик, 19.03.1862г.р., и 2) его жена Анна Яковлевна Миндрик, примерно 1867-1871 г.р.
Premium план мной оплачен.
С уважением,
Владислав Черников
oreximplus@seznam.cz... > > >
Michajłowka k. Głębokiego. Rodzina Koladko... > > >
mój ojciec urodził się w Woronowie jego rodzice to Grzegorz i Katarzyna.
Moj ojciec Edward miał brata Karola.
nic nie wiemj na temat mojej rodziny zamieszkałej w Woronowie. szukam kontaktu


RYSZARD KAŁKUNZAM. GRYFICE POLSKA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE... > > >
Его звали Пилюшенко Александр Владимирович, родился где-то в 50-х годах.... > > >