Vosaŭski selsovet

list of Places

Messages:

Разыскиваю Лысак Игорь Григорьевич, 1962 г.р. по просьбе его мамы Лысак Зои, которую собираются поместить в дом пристарелых. В е-mail две і
... > > >
Majątek Kletyszcze został kupiony przez mego przodka Jana de Falkenhan Kochlewskiego 24 VI 1803 r. od Tomasza Krassowskiego plenipotenta majora i kawalera de Sion. 25 V 1808 r umarła i tam pochowana Teresa Kochlewska a 29 V 1809 Wojciech Kochlewski. Urodzili się tam ok. 1861 Maria, ok. 1868 Zofia Celina zamężna za Aleksandrem Gruszczyńskim, a i Stanisław (mój dziadek) żonaty z Marią Z Tyszkiewiczów. Jest rosyjska informacja, iż (w r. 1863) należy przesłuchać "Po kozacku" mego pradziadka Władysława Mikołaja, wieczorem 20 V 1833 we Dworze Kletyskim narodzonego a w Kletyszczch przeprowadzić rewizję w związku z jego kontaktami z partyzantami. Według, często bardzo niedok... > > >
Greetings from England. I have been researching our family name Chodynicki for a number of years. We owned and ran Kletyszcze, folwark (farm) from 1919, my grandfather Franscizek Chodynicki was born and raised here up to 1939. His parents were Stefan Chodynicki and Helena Chodynicka nee Michalowska. Stefans parents were Jan Chodynicki and Antonina Chodynicka nee Krzyzanowska All of Roman Catholic Faith.
I have reconnected many of our branches from Poland to England to America to Canada and more. Still have many branches to connect, If you have any information or are descendants of Chodynicki please contact me in any language of your choosing. Thanks to the help of Google Translate :)Best Wishes Justine Chodynicki England... > > >