My Places

  • Pińsk, town
  • Poszukuję informacji o rodzinie Iwaszkiewicz, zamieszkałej przed II wojną światową prawdopodobnie w Pińsku, lub w okolicach.

My photo albums

Possible variants in writing the Family Name:

  • Iwaszkiewicz (PL)
  • (RU)
  • (BE)
  • (ENG)

Name, Surname:

  • Kazimiera Iwaszkiewicz
  • Place of Birth: no information
  • The town where I live: no information
  • Country, in which I live: Polska