My Places

My Family Names

Seeking for the Surname

Kowalewska Urodzona w roku 1886 w Raczycach, Sielec, prużański, poleskie, Białoruś. Druga żona mojego dziadka Władysława Bujnowicza 1874-1947. Ślub wzięli w Sielcu 30-10-1932 r.
Aborowicz vel Oborowicz Pochodzą z Telukiszek pow. Święciany

My photo albums

Possible variants in writing the Family Name:

  • Kamiński (PL)
  • (RU)
  • (BE)
  • (ENG)

Name, Surname:

  • Grzegorz Kamiński
  • E-mail address:: kaminskig44@gmail.com
  • Place of Birth: Piotrków Tryb.
  • The town where I live: Pabianice
  • Country, in which I live: Polska