My Family Names

Seeking for the Surname

Baranowski Dormidon Baranowski urodzony ok. 1871 r. w zaścianku Radkowo. Zmarł w 1936 r. w Rachowiczach. Żona Aleksandra Baranowska. Dzieci: Krystyna (z męża Bartoszewicz), Leon (żona Anna Wieczer), Zofia (z męża Sieczkowska), Makar (żona Maria Sinkiewicz), Tekla (z męża Bielawska), Anastazja (z męża Reizner), Paweł (żona Anna Konowadow), Anna (z męża Niekraszewicz).

My photo albums

Possible variants in writing the Family Name:

  • Elżbieta Sieczkowska (PL)
  • (RU)
  • (BE)
  • (ENG)

Name, Surname:

  • Elżbieta Sieczkowska
  • Place of Birth: Warszawa
  • The town where I live: Warszawa
  • Country, in which I live: Polska