My Places

  • Prozoroki, market town
  • Bielski Był szewcem, zakład znajdował się przy rynku, ulica Odrodzenia. Zmarł na wylew jeszcze przed wojną.

My Family Names

Seeking for the Surname

Bielski Bielski był szewcem w Prozorokach (ulica Odrodzenia?), zmarł jeszcze przed wojną prawdopodobnie miał wylew. Z tego co wiem miał brata, ale nie wiadome nam są losy tej rodziny. Wdowa po nim wyszła za mąż ponownie za Fieckowicza/Fićkowicza?

My photo albums

Possible variants in writing the Family Name:

  • P (PL)
  • (RU)
  • (BE)
  • (ENG)

Name, Surname:

  • Magdalena P
  • Place of Birth: no information
  • The town where I live: no information
  • Country, in which I live: no information