Bialecki

My Places

 • Bielawino, folwark
 • Bialecki
  Rudzińska Antonina
  Szewieliński
  Dalecki, Dalecka
  Rylin
  Fastowicz

My Family Names

Seeking for the Surname

Rudzińska Antonina
Szewieliński
Dalecki, Dalecka
Rylin
Fastowicz

Possible variants in writing the Family Name:

 • Białecki (PL)
 • (RU)
 • (BE)
 • Bialecki (ENG)
 • Bialecki

Name, Surname:

 • Ryszard Białecki
 • E-mail address:: brysiu54@gmail.com
 • Place of Birth: Bielawin lub Bielawino
 • The town where I live: Stargard Szczeciński, Bielsko Biała
 • Country, in which I live: Polska