My Places

My Family Names

Seeking for the Surname

Tubis Tubis Antoni syn Antoniego, wybudował dom w Duksztach, był kolejarzem, ożenił się z Weroniką Plawgo i mieli troje dzieci. W 1946 roku przesiedleni do Polski, gdzie osiedlili się w Lidzbarku Warmińskim. Tam też w 1957 r zmarł.
Plawgo Plawgo Weronika z domu Czepułkowskich, imię matki Petronela.

My photo albums

Possible variants in writing the Family Name:

 • Szysłowski (PL)
 • (RU)
 • Sorgowicka (BE)
 • (ENG)
 • Szysłowski Sorgowicka

Name, Surname:

 • Konstanty Szysłowski syn Władysława Szysłowskiego i Heleny Sorgowickiej
 • E-mail address:: wiespoczta@interia.pl
 • Phone number:: 609794056
 • Place of Birth: Pohulanka gm.Poczapowo, pow. nowogródzki
 • The town where I live: Olsztyn
 • Country, in which I live: Polska