dekanat Powiat piński - 5

Przynależność administracyjna

Zdjęcia

Lubiaź - Cerkiew Mikołaja Cudotwórcy

Lubiaź Cerkiew Mikołaja Cudotwórcy

Lubieszów - Cerkiew Aleksandra Newskiego

Lubieszów Cerkiew Aleksandra Newskiego

Sudcze (Wojnówka) - Cerkiew Św. Trójcy

Sudcze (Wojnówka) Cerkiew Św. Trójcy