gmina wiejska Holszany

Lista miejsc

Wiadomości:

To Elżbieta Żegalska

I found some information that might be interesting for you. In 2011 the cementery in Holszany was cleaned by the students, they created a list of buried people (see page 6), here is link to the pdf https://hist.bsu.by/images/stories/files/radavod/galshany.pdf. There are a few Gan surnames here, see records 57-60 on the page 10.

Best regards,
Marina... > > >
Szukam informacji o Nowohonskich. Wiem,że mój prapradziadek (Nowohoński Michał) mieszkał z rodziną w folwarku Kaczareszki, gmina wiejska Holszany.Rok urodzenia mojej prababci, córki Michała, 1880. Będę bardzo wdzięczna za pomoc.... > > >
Помогите, пожалуйста, найти информацию про родителей моего дедушки, Талалаев Сергей Сергеевич. Прадеда зовут Сергей Абрамович (1899 гр), прабабушку Анастасия Васильевна (1904 – 10 апр 1964). Прабабушка захаронена в Гольшанах, прадедушка – неизвестно. Русские, приехали из Жиздры, Россия. После войны жили в Сокотенятах. Ищу информацию, когда переехали, куда переехали, где похоронен прадедушка. Буду очень благодарна за помощь. Proszę o pomoc znaleźć informacje o rodzicach mojego dziadka, Siarhei Talalaev. Imię pradziadka Siergiej Abramowicz (1899 g.u.), prababka Anastasia Wasiliewna (1904-10 kwietnia 1964). Prababka to zaharonena w Golszanie, pradziadek jest nieznany. Rosjanie, przybyli z Żizdry w Rosji. Po wojnie mieszkali w Sokotenyatach. Szukam informacji, kiedy... > > >
Proszę o pomoc w znalezieniu informacji o rodzicach mojej babci Wołodkiewicz Wandy. Urodziła się 20 marca 1927 roku we wsi Sokotenyata. Mój pradziadek nazywa się Leonard. Akt urodzenia wskazuje, że urodził się w 1878 roku. Imię prababki jest Bronislava. Rok urodzenia - 1880. Nazwisko panieńskie babci to Nowohońska. Szukam miejsca ich pochówku (Bronislava i Leonard), krewnych, narodowości, lat życia, miejsca zamieszkania przed 1949 rokiem, wszystkiego co można znaleźć. Byłbym bardzo wdzięczna za pomoc.... > > >
Information about your relatives can find probably in metrical records Holszany chirch. There are in Vilno archive.... > > >
Czy jest możliwe uzyskać informację o przodkach Marcina Bystrzanowskiego, ur. ok.1783r. we wsi Mieszkucie... > > >
Need to know about my grandparents Mieszkuc that were leaving in Mieszkucie before 2nd world war... > > >
Dzień dobry. W moim drzewie genealogicznym jest Magdalena Waszkiel. Proszę o kontakt piekarskiir@gmail.com... > > >
Dzień dobry. W moim drzewie genealogicznym jest Magdalena Waszkiel. Proszę o kontakt piekarskiir@gmail.com... > > >
Poszukuje wszelkich informacji na temat Józefa Waszkiela (1899-1981) z Drahlowców... > > >