gmina wiejska Miżewicze

Lista miejsc

Wiadomości:

Жаль, что Вас интересует только это... > > >
Я хачу даведацца мая прабабуля хто была па нацыянальнасці... > > >
Я хачу даведацца мой прадзед хто быў па нацыянальнасці... > > >
Czy może wie cokolwiek na temat rodziny Ważejewskich z Antosina?... > > >
Szukam informacji o rodzinie mojej Babci, Helenie Ważejewskiej urodzonej 14.01.1896 r. Związek małżeński z moim Dziadkiem Cyprianem zawarła 20.11.1920 w Parafii Słonim diecezji Wileńskiej.
Niewykluczone że pochodziła z miejscowości Antosin gmina Miżewicze powiat Słonim.... > > >
В "Новогрудском дневнике воеводском" (№4 за 1932 г.) содержится список владельцев земельных наделов деревни Юхновичи. Ссылка: http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication?id=72635&tab=3... > > >
Попробуйте направить письменный запрос в Слонимский ЗАГС на адрес 231800, г. Слоним, ул. Красноармейская, 40.... > > >
Прошу документального подтверждения факта рождения моего деда Игнатович Андрея Павловича
в деревне Переволока гмины сельской Мижевичи Слонимского повета, 14 октября 1910 года.
С уважением. Соина.... > > >
Как получить документальное подтверждение того факта, что моя бабушка Игнатович, в девичестве Соломевич Елена Герасимовна родилась 27 августа 1918 года в деревне Смовжи
гмины сельской Межевичи Слонимского повета Новогрудского воеводства? ... > > >
Mój Żyjący jeszcze Dziadek pracował z hrabią Czapskim . ... > > >