gmina wiejska Wielkie Ejsymonty

Lista miejsc

Wiadomości:

Разыскиваю родственников Георгия Герасимовича Яцевича 1889 года рождения из деревни Рымуциовцы... > > >
Моя прабабушка проживала в деревне Третьяки . можно ли узнать её родственников... > > >
Разыскиваем сведения о Садовничем Терентии Филипповиче ,жена Елена, дети Валентина,Людмила,Геннадий,Мария.Год рождения Терентия Филипповича примерно 1906-1909, я его внучка, когда он погиб, а бабушка умерла в 1947 году, дети были маленькие мало что помнят.Нашли, что захоронен в Мамоново (братская могила),награжден орденом Великой Отечественной 1 степени,... > > >
разыскиваю свидетельство о рждении, запись в метрической книги своей прабабушки Одинцовой ФИ... > > >
Я также разыскиваю данные о моем деде Садовничем Алексее, родился в Массаляне Гродненской губернии ... > > >
poszukuje krewnych z rodu Jodkowscy z Jodkiewicz... > > >
Jak ma się nazwa wsi do nazwiska moich cudownych, pięknych i wrażliwych przodków Staniewiczów z folwarku Jurażyno?... > > >
Zainteresowanych nazwiskiem Toł[ł]oczko odsyłam do miejscowości Burniewo ,wieś [ 1870r. wołost gudziewicka ]. Tam zostawiam dalsze wiadomości .... > > >
W tym czasie Kuliki były chyba przypisane do parafii Wielkie Ejsymonty ? ... > > >
W tych Kulikach rodzili się też Józefa Kulikowska ur. 1849r. akt 24 APH Wilno , [ córka Michała i Ewy z d. Tołoczko ] , Emilia Kulikowska ur.1850r. akt 46 APH Wilno , [ córka Michała i Ewy z d. Tołoczko ] , Honorata Kulikowska ur.1850r. akt 5 AHP Wilno [ córka Józefa i Antoniny z d. Tołoczko .... > > >