gubernia grodzieńska

Przynależność administracyjna

Wiadomości:

http://archives.gov.by/download/ukaz_tserkov.rar Единый межфондовый указатель метрических книг церквей, хранящихся в Национальном историческом архиве Беларуси в г. Гродно... > > >
Ищем родственников, которые проживали на территории дееревни Веремеевцы Кобринского уезда Гроднинской губернии 1890-1920е гг. Должны быть родственники, просьба отозваться
nade_65@mail.ru... > > >
Den' dobry.
a.ramanchyk@gmail.com

Napisz do mnie po dalsze szczegóły.... > > >
День добры! Ваш номер телефона разыскивают семья Печинских! Огромная просьба прислать ваш номер телефона на эту почту... > > >
Добрый день. Подскажите есть ли какие-нибудь сведения о жителях д.Скоржики (на данный момент Щучинский район) Новогрудского или Щучинского повета. Интересует сведения до 1939 года.
1. Зданович Антон Викентьевич 07.03.1926 г.р. - дедушка
2. Зданович Викентий-прадедушка ... > > >
Zwracam się z gorącą prośbą o pomoc w odnalezieniu daty pierwszej wzmianki na temat miasta Janów Poleski w obwodzie brzeskim na Białorusi. Do tej pory udało się ustalić, że w pracy Spis Kościołów i duchowieństwa diecezji pińskiej w Rzeczpospolitej w 1933 i 1934 roku, (Wydawnictwo Drukarnia Diecezjalna, Pińsk 1933) na stronach 42-43 jest wzmianka o tym, że w Janowie w XV w. wybudowano kościół parafialny p.w. Św. Krzyża. Nie mogę jednak odnaleźć konkretnej daty wybudowania tej świątyni. Pragnę nadmienić, że w Wielkim Księstwie Litewskim, w ekonomii brzeskiej występowały dwie nazwy: Janów Podlaski i Janów Poleski (L... > > >
Interesuje mnie historia rodziny... > > >
Здравствуйте, я ищу информацию о моей бабушке Войтович Паулинa (1913 года рождения) и дедушке Войтович Адам (1907 года рождения), который жил в оторые проживали в Брестской области Жабинковский р-н д. Матясы. ... > > >
Ищу родных из деревни Скрунди. Мой прадет Барановский Бронислав умер примерно в 1982 году. У него трое сыновей и одна дочь. Один из них мой дед Иван, его брат Тадик жил в Польше уже умер. Последней кто жил в этой деревне быля тася. Кто что то знает откликнитесь.
... > > >
Hi what you know about Zamojcin family? Me email olkaa1986m@gmail.com... > > >