gubernia mińska

Podział administracyjny guberni mińskiej

Herb guberni mińskiejGdy w 1793 województwo mińskie przeszło za kordon, przy drugim rozbiorze Polski, ustanowione zostało namiestnictwo mińskie. Od 1842 i do 1919 gubernia mińska dzieliła się na 9 powiatów: miński, bobrujski, borysowski, ihumeński, mozyrski, nowogródzki, piński, rzeczycki i słucki, 207 gmin wiejskich (9 084 wsi).

Mapa guberni mińskiej

Gubernia mińska - powiaty i większe miasta i miasteczka

Ludność

W 1884 wynosiła 1 591 767. Według narodowości: białorusinów i czarnorusinów około 60%, polaków około 20%, żydów - 18%, wielkorusów rozkolników około 0,5%, cudzoziemców około 0,4%, tatarów około 0,2%. Według stanów: włościan około 63%, mieszczan 25,7%, szlachty 3,6% (po roku 1863 wiele szlachty załączono do włościan), wojskowych 6,6%.

W 1884 r. według wyznań: prawosławni 1 109 127, katolicy 162 442, ewang.-reform. augsb. 5 925, starowierów 8 618, żydów 301 347 i mahometan 4 312. W mińskiej guberni była tylko 1 parafia ewang.-augsb. w Mińsku i 3 ewang.-ref.: Słuck, Kopyl, Kojdanów. Żydowskich domów modlitwy 520, synagog 44, szkół 232; meczetów 9.

Przemysł fabryczny i środki komunikacyi

Na początku 1883 było w guberni 618 fabryk, z tych 137 w miastach, 481 w powiatach. W 1871 zbudowano drogę żelazną moskiewsko-brzeską (w kierunku z północy na południe). Dr. żel. lipawo-romenska, zbudowana w 1873 (w kiernnku od zachodu na wschód i północ.-wschód). Żabińsko-pińska zbudowana w 1883 i łączy Pińsk z dr. żel. moskiewsko-brzeską. Inne, jak np. mająca połączyć stacyą Baranowicze z Wilnem i Pińsk z Równem są jeszcze w robocie. Szosa moskiewsko-warszawska przecina gubernią prawie na pół w kierunku zach.-wsch., przechodząc przez miasta powiatowe Słuck i Bobrujsk.

Ważniejsi ludzie z obszaru guberni mińskiej

Bohuszewicz Stanisław (poseł na sejm w 1793 r.), Borowski Leon (prof.), Bochwic Floryan (filozof), Chodkiewicz Jan Karol (hetman), Czeczot Jan (poeta), Chodźko Jan, Chreptowiczowie Joachim i Adam, Chmara Adam (ostatni wojewoda miński), Czapski Emeryk (numizmatyk), Domejko Ignacy (przyrodnik), Dybowski Benedykt (przyrodnik i podróżnik), Horwat Stanisław (filantrop), Jeleński Antoni (filantrop), Jelski Włodzimierz (uczony), Jelski Michał (muzyk), Jelski Konstanty (przyrodnik), Januszkiewiczowie Adolf i Eustachy, Jewłaszewski (pamiętnikarz), Korsak (poseł nowogr. 1793 r.), Korsak Julian (poeta), Kondratowicz Ludwik (Syrokomla), Krasiński Henryk, Kościuszko Tadeusz (pobierał nauki w Pińsku), Lejbowicz Herszko (rytownik), Massalscy Tomasz i Józef, Moniuszkowie Dominik, Kazimierz i Stanisław (muzyk), Marcinkiewicz Wincenty, Mickiewicz Adam, Niesiołowski Józef, Naruszewicz Adam (pobierał nauki w Pińsku), Ogiński Michał hetman w. lit., Oskierko Aleksander, Obuchowicz (pamiętnikarz), Pietkiewiczowie Adam (Pług) i Feliks, Prozor Karol, Rejtan Tadeusz, Skirmuntowie Konstanty i Kazimierz (obywatele i filantropi), Skirmuntowa Helena (rzeźbiarka), Slizień Rafał (rzeźbiarz), Szyszko Michał (uczony), Wańkowicz Jan (entomalog), Zań Tomasz i w. in.

Gubernia mińska
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom VI, 1885 r.

Wiadomości:

Ищу историю семьи Николая Belokopitsky (Белокопытских), родился 17 или 31 мая 1886 года в селе Барки (Борки) Россия (ныне Беларусь). Его родителями были: Мэри Belokopitsky и отчим Николая был Люк Shibka. Николая жил в Борках (Барки) и в Минске, но иммигрировал в Соединенные Штаты на теплоходе "Царь" через Либаву (Libau, Russia).... > > >
Ищу сведения о прадеде моего внука. Балыко Николай Маркович. Родился 8 мая по ст. стилю 1877 года в деревне Микуличи Турковской волости Бобруйского уезда.... > > >
Спасибо! Похоже не мои. Мои Гутковские, выходцы из Пуковской волости, позже проживали в з. Березинка нынешнего Стародорожского района. Родственники не упоминали о репрессированных. Были православными.... > > >
Добрый день! В деревне Горивода находится памятник моей бабушке Покаместовой Христине, которая была расстреляна немцами во время войны за связь с партизанами. ... > > >
Дмитровичский сельский исполнительный комитет

223313

Минская область

Березинский р-н,

д.Дмитровичи

Председатель

Казюка Александр Иванович

801715 3-12-46

Управляющий делами

ЕРМОЛОВИЧ

Елена Алексеевна

801715 3-12-30

Это номера набор по Беларуси, надо стотреть код набора от Вас, во всяком случае можно позвонить и расспросить жили или живут ладутьки в Новосельи
Вы получили это письмо с сайта Radzima.net, так как оставляли на нем своё сообщение.... > > >
Минская губерния
Борисовский уезд
Дмитровичская волость

Новоселье, деревня

теперь Дмитровичский сельский Совет Березинского района Минской области Республики Беларусь.... > > >
Там есть и Наваселле(Новоселье) рядом аж двое Новоселак, стоит село Наваселле(Новоселье)на реке Манча рядом с одноименным селом Манча.Едем от Червеня (до большевитского переворота Игумен) на Березино большие насилённые пункты по М4. Посьле Березино сразу съезжаем на Р62 через Новосёлки до Дмитрович, там налево до Манчи и радом Наваселле(Новоселье). Может оно ? http://belaruscity.net/raspolozhenie_na_karte/town-6258820046.html
Калоджежы рядом с Червенем (быв. Игуменом) по той же М4 Слободка, Комисаровский сад и заним вниз Калодзежы... > > >
В списках населенных мест за 1870 год указаны деревни Жеремец 1 и Жеремец 2. Но это одна деревня, только принадлежала она нескольким владельцам и относилась, соответственно, к разным имениям. К тому же деревня была поделена еще и между двумя разными приходами... > > >
swojcik@gmail.com napisz Гутковская Александра Николаевна
Родилась в 1891 г., г. Москва; машинистка, Руетовский отдел Госбанка. Проживала: Московская обл., ст. Реутово, Калинина ул., 18, кв. 37.
Источник: Книга памяти Московской обл.
Гутковская Каземира Адамовна
Родилась в 1907 г. Проживала: Минская обл., Червенский р-н.
Приговорена: 12 декабря 1930 г., обв.: кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930).
Приговор: спецпоселение в Томской обл.
Источник: УВД Томской обл.
Гутковская Мальвина Иосифовна
Родилась в 1899 г. полька; образование н/начальное; крестьянин, единоличное хоз-во. Проживала: Минская обл., Смиловичский р-н, х. Яски.
Приговорена: Коллегия ОГПУ 23 ноября 1929 г., обв.: ... > > >
Добрый день! Ищу сведения о Гутковском Иване Андреевиче. В МК Горковской церкви Бобруйского уезда отмечено, что он житель Пуковской волости Игуменского уезда. Нет сведений о населенном пункте. Может быть кому-нибудь встречалась эта фамилия и в каком населенном пункте? ... > > >

Zdjęcia

Pleszczеnice, miasteczko

Pleszczеnice, miasteczko Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Татьяна Петрова

Wsielub, miasteczko

Wsielub, miasteczko Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Дарья Хитро

Ozеryczyn, wieś

Ozеryczyn, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Aleś Hurkou

Lubcz, folwark

Lubcz, folwark Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Алексей Гудков

Błuża, wieś

Błuża, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Уладзімір Паўловіч

Boby, wieś

Boby, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Уладзімір Паўловіч

Chrapieniewo, okolica

Chrapieniewo, okolica Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Danuta Pawłowska

Borki, wieś

Borki, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Александр Бедренко

Bеrleż, wieś

Bеrleż, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Уладзімір Паўловіч

Nazwiska dodane przez użytkowników

Aleś Hurkou Ozеryczyn, wieś (powiat ihumeński)
Воласевич Michalewo, wieś (powiat ihumeński)
Клокель Zaturja, wieś (powiat słucki)
Chitro Wsielub, miasteczko (powiat nowogródzki)
pozniak Michanowicze, wieś (powiat miński)
klimovich dodał(a) наталья климович Kojdanów, miasteczko (powiat miński)
Hutorowicz dodał(a) Буто Niesutycze, wieś (powiat nowogródzki)

Przynależność administracyjna

Mapy guberni mińskiej, XVIII-XIX w.