Biesowye Niwy - wieś w powiecie siebieskim guberni witebskiej Imperium Rosyjskiego. Dla tej miejscowości na stronie Radzima.net ma następujące dane:
- współrzędne geograficzne i lokalizowanie wsi Biesowye Niwy na szczegółowej mapie z początku XX wieku i współczesnych mapach, a także na zdjęciach satelitarnych Google MapsBiesowye Niwy na mapie
- przynależność administracyjno-terytorialna w Imperium Rosyjskim,
- parafia prawosławna, do której należał(a) wieś Biesowye Niwy na początku XX wieku

Ta informacja jest dostępna dla zarejestrowanych użytkowników z Premium planem.

Zostaw wiadomość

*
*
*
*

Wiadomości:

Алфавитный поуездный список землевладельцев Витебской губернии кроме крестьян (1878 год)
Материал скомпонован следующим образом: ФИО землевладельца, его вероисповедание, название имения, пространство земель в десятинах
Себежский уезд


Витебская губерния – Себежский уезд – волость Каменецкая – селение Бесовые Нивы

Спирченок Иван Васильев с прочими православные Бесовые Нивы 30
odpowiedź

Nazwiska dodane przez użytkowników