Boguszówka - wieś w rejonie bobrujskim obwodu mohylewskiego Białorusi. Dla tej miejscowości na stronie Radzima.net ma następujące dane:
- współrzędne geograficzne i lokalizowanie wsi Boguszówka na szczegółowej mapie z początku XX wieku i współczesnych mapach, a także na zdjęciach satelitarnych Google MapsBoguszówka na mapie
- przynależność administracyjno-terytorialna w Imperium Rosyjskim, BSSR (1924-1926), Republice Białorusi (2017);
- parafia prawosławna, do której należał(a) wieś Boguszówka na początku XX wieku
- what years the Metric books about the born, married and dead of this parish have survived;
- The fund number, the inventory, and the address of the Archive in which the metric books are stored;
- nazwa majątku i nazwisko właściciela w połowie XIX wieku

Ta informacja jest dostępna dla zarejestrowanych użytkowników z Premium planem.

Zostaw wiadomość

*
*
*
*

Wiadomości:

Мой прадед - Максим Терентьевич Тарасевич 1865 года рождения,
Максим Терентьевич Тарасевич крестьянин Минской губернии Бобруйского уезда Горбецевической волости деревни Богушевк женился 4 ноября 1901г вторым браком в возрасте 36 лет на дочери мещанина г.Рославля Смоленской губернии Василия Федоровича Фонгна- девице Анне первым браком возрасти 23 года.
Поручители
От жениха- Николай Иванович Луков преподователь специальных предметов Уральской войсковой сельско-хозяйственной школы и Михаил Николаевич Зуев преподователь специальных предметов Уральской войсковой сельско-хозяйственной школы
От невесты – Георгий Архипов казак Чижинской станицы и Лаврентий Леонтьевич Булалаев старший медицинский фельдшер.


Метрическая книга данные из Оренбургской духовной Консистории причту Флоро- Лаврской церкви ,что при Уральской войсковой сельско-хозяйственной школы на 1901г
Уральский городской архив.Фонд 237 Опись 1 Дело 5 Связка 3
Я, Тарасевич Елена Львовна, правнучка, ищу родственников по отцовской линии. Буду благодарна за любые сведения.

odpowiedź