wieś Kursze

Kursze - wieś w powiecie wileńsko-trockim województwa wileńskiego II Rzeczypospolitej. Dla tej miejscowości na stronie Radzima.net ma następujące dane:
- przynależność administracyjno-terytorialna w II Rzeczypospolitej,

Ta informacja jest dostępna dla zarejestrowanych użytkowników z Premium planem.

Zostaw wiadomość

*
*
*
*

Wiadomości:

Czy w Kursze gminy Olkienickiej powiatu Wileńsko-Trockiego istnieje jeszcze młyn przy rzece "Szlachcianka', który został postawiony ok. roku 1938 przez Jana i Bronisława Szostak na wydzierżawionym gruncie od Andrzeja Wersockiego?odpowiedź
Wykaz osób
Źródło:Dziennik Wileński, 1934
Nazwisko
Imię
Nr.Kołonje
Aladowicz Andrzej45
Aladowicz Wincenty48
Aladowicz Kazimierz38, 100
Aladowicz Krystyna52, 83
Aladowicz Petronela 52, 83
Bazis Antoni66
Bazis Jozef66
Bazis Jadwiga 66
Biejnis Aleksander 1
Biejnis Bartlomiej 41, 78
Bieksza Andrzej46
Bieksza Jozef46
Bieksza Weronika46
Bieksza Monika 46
Bieksza Antonina 24, 99
Bobrowicz Franciszek 51
Bohdziewicz Wincenty57, 91
Bohdziewicz Franciszek 57, 91
Czerniawicz Maciej65
Czerniawicz Adam65
Czerniawicz Piotr65
Czerniawicz Jozef 65
Czerniawski Jan 30
Czerniawski Jozef64
Czerniawski Adrzej 64
Greza ?Jozef 17
Jankowski Feliks 4
Kaziukonis Anna42, 112
Kiarszys Michal6
Kiarszys Jozef 39, 79
Kosinski Julja9
Kosinski Andrzej 10
Kosinski Jozef 16
Kosinski Marja20
Kosinski Aleksander, 20
Kosinski Antonina20
Kosinski Andrzej60, 11
Kukis Stanislaw 49
Lankialis Jan 22, 82
Lukszo Anna68, 76
Macialis Anna44
Macialis Jozef44
Macialis Maciej44
Malkowski Pawel7
Malkowski Wincenty 18
Malkowski Stanislaw 31, 87
Malkowski Franciszek43, 84
Mikielonis Anna72
Mikielonis Jozef103, 101, 11
Mikielonis Stanislaw 103, 101, 11
Mikielonis Cecylja25, 85
Pieciukonis Michal3
Pieciukonis Anna25, 85
Pieciukonis Jan25, 85
Pieciukonis Stanislaw 70, 97
Radzius Antoni25, 109
Radzius Jakob 36, 107
Radzius Katarzyna42, 112
Radzius Jan42, 112
Rusiewicz Stanislaw 59, 92
Rutkowski Katarzyna 33, 77
Sawulis Ludwik54, 74
Sawulis Karolina 54, 74
Sieluk Jan 50
Sieluk Kazimierz 26, 108
Sieluk Anna55, 90
Sieluk Jan55, 90
Sieluk Jozef 55, 90
Sieluk Agata8
Sieluk Jozef8
Sieluk Helena 8
Sieluk Jozef63
Sieluk Antonina63
Sieluk Franciszek67, 98
Sieluk Stanislaw67, 98
Sieluk Janina 67, 98
Urbielonis Krystyna14, 75
Urbielonis Marcin15, 80
Urbielonis Katarzyna 33, 77
Urbielonis Marcin53, 81,
Urbielonis Jan53, 81,
Urbielonis Michal53, 81,
Urbielonis Piotr53, 81,
Urbielonis Jozef 53, 81,
Wersocki Agata68, 76
Wersocki Andrzej2
Wersocki Ignacy5
Wersocki Stanislaw5
Wersocki Marja5
Wersocki Stanislaw12
Wersocki Jan12
Wersocki Wincenty12
Wersocki Stanislaw 19
Wersocki Piotr21
Wersocki Andrzej32
Wersocki Adam 62
Wersocki Dominik 13, 110
Wersocki Feliks 29, 113
Wersocki Sylvestr35, 105
Wersocki Jozef37, 106
Wersocki Stanislaw56, 86
Wersocki Jan56, 86
Wersocki Wincenty56, 86
Wersocki Szymon58, 93
Wersocki Jozef69, 94
Wesocki ?Dominika9
Zemejtis Jan 47
Zemejtis Jozef1l
Zemejtis Jan23, 27, 73
Zemejtis Maciej23, 27, 73
Zemejtis Adrzej23, 27, 73
Zemejtis Stanislaw23, 27, 73
Zemejtis Regina34, 104
Zemejtis Stanislaw34, 104
Zemejtis Marja34, 104
Zemejtis Maciej40, 89, 88
Zemejtis Adam6l