Paryčy - osada miejska w rejonie swietłahorskim obwodu homelskiego Białorusi. Dla tej miejscowości na stronie Radzima.net ma następujące dane:
- współrzędne geograficzne i lokalizowanie osady miejskiej Paryčy na szczegółowej mapie z początku XX wieku i współczesnych mapach, a także na zdjęciach satelitarnych Google MapsParycze na mapie
- przynależność administracyjno-terytorialna w Imperium Rosyjskim, BSSR (1924-1926), Republice Białorusi (2017);
- parafia prawosławna, do której należał(a) osada miejska Paryčy na początku XX wieku
- what years the Metric books about the born, married and dead of this parish have survived;
- The fund number, the inventory, and the address of the Archive in which the metric books are stored;
- nazwa majątku i nazwisko właściciela w połowie XIX wieku

Ta informacja jest dostępna dla zarejestrowanych użytkowników z Premium planem.

Zostaw wiadomość

*
*
*
*

Wiadomości:

Мои родственники в 19 веке проживали в местечке Паричи. Это Ш(С)ендерович Сендер Сроилевич (прим. 1930 г.р.), его отец Сендерович Сроль Вульфович, и его дядя Ерухим Вульфович. Хотельсь бы узнать жизнь этой семьи в 18 веке.
Гене Борисовне Гутиной: обратитесь к сайту http://www.parichi.by/odpowiedź
Гене Борисовне Гутиной: скажите, а среди Ваших родных нет Ремы (Сан-Франциско) или Марата?
Здравствуйте уважаемые . Я Гутина Геня Борисовна. Мой дедушка Горелик Евсей Янкелевич (Горелик Евель Яковлевич) 29.8.1970
умер в возрасте 65 лет. Дедушка воспитывался в дед. доме. У дедушки была сестра Горелик Полина . Замуж она не выходила и прожила всю жизнь в Москве, работая на военом заводе. Его жена (моя Бабушка) Горелик Мина Хейловна (Горелик Миня Ехиелевна) Бабушка родом из Парич у бабушки была сестра Лана и брат Липа. Прошу вас найти, если это возможно, девичую фамилию бабушки, и если можно найти фамилию имя очество ее родителей.
Прошу вас пожалуйста сообщить мне Ф.И.О радителей моего дедушки.

С уважением Гутина Геня Борисовна.
Ищу сведения о родственниках моей бабушки Фаины Иделевны Гороховойodpowiedź