Roczewicze - agromiasteczko w rejonie stołpeckim obwodu mińskiego Białorusi. Dla tej miejscowości na stronie Radzima.net ma następujące dane:
- współrzędne geograficzne i lokalizowanie agromiasteczka Roczewicze na szczegółowej mapie z początku XX wieku i współczesnych mapach, a także na zdjęciach satelitarnych Google MapsRoczewicze na mapie
- przynależność administracyjno-terytorialna w Imperium Rosyjskim, II Rzeczypospolitej, Republice Białorusi (2017);
- parafia katolicka, do której należał(a) agromiasteczko Roczewicze na początku XX wieku
- nazwa majątku i nazwisko właściciela w połowie XIX wieku

Ta informacja jest dostępna dla zarejestrowanych użytkowników z Premium planem.

Zostaw wiadomość

*
*
*
*

Wiadomości:

Не собираюсь спорить по поводу Столбцовского повета, но точно знаю, что Рочевичи относились к Воложинскому повету и кстати по этой деревне сохранились списки избирателей в сейм и сенат РП2 по 1935 году в зональном архиве Молодечно именно как по воложинскому поветуodpowiedź
Szanowni Państwo KURIER NOWOGRÓDZKI NR 178 z dnia 03.07.1933r. informował:

- „ŚWIĘTO MŁODEJ WSI”. Dnia 25 czerwca odbyło się Święto Młodej Wsi w Roczewiczach zorganizowane staraniem Zarządu Powiatowego Związku Młodzieży Ludowej. Święto było połączone z obchodami „Święta Morza”. Na uroczystość tą pomimo ulewnego deszczu przybyło przeszło 500 osób. Okolicznościowe referaty i przemówienia wygłosili pan Szulb Kazimierz kierownik Zarządu Głównego Związku Młodzieży Ludowej, pan prof. Majchrzycki WZML w Nowogródku, pan Sienkiewicz Aleksander, wiceprezes Zarządu Powiatowego ZML i pan Kołajtes kierownik WZML w Nowogródku. Podczas obrad powzięto rezolucję protestującą przeciwko zaborczości niemieckiej, oraz ślubowano gotowość do bezwzględnej obrony zagrożonych ziem. Braciom Kaszubom postanowiono przekazać najserdeczniejsze podziękowania za wytrwanie i obronienie Pomorza w czasie niedoli. Zjazd zakończono okrzykiem na cześć Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Prezydenta prof. Mościckiego i Budowniczego Polski Pierwszego Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Na zjazd przybyli prócz tego pan kapitan Tomaszewski oficer Przysposobienia Wojskowego na powiat wołożyński,
pan Instruktor Straży Pożarnej w Wołożynie pan Tyszkowski,
prezes Związku Powiatowego Nauczycielstwa Polskiego oraz sekretarz gminy Iwieniec.

Uroczystość ta na długo pozostanie w pamięci obecnych . Wieś Roczewicze pokazała co może zrobić u siebie dobrze pracujące koło Młodzieży Ludowej nad podniesieniem wyglądu zewnętrznego swej wsi oraz zdrowotności danej miejscowości. Oby więcej Kół poszło śladem Koła w Roczewiczach. Po uroczystościach, w czasie których popisywały się chóry poszczególnych Kół odbyła się wspólna zabawa ludowa. Przybyłych gości Koło podejmowało skromnym wiejskim obiadem. odpowiedź