Tupiczyno - wieś w rejonie szarkowszczyńskim obwodu witebskiego Białorusi. Dla tej miejscowości na stronie Radzima.net ma następujące dane:
- współrzędne geograficzne i lokalizowanie wsi Tupiczyno na szczegółowej mapie z początku XX wieku i współczesnych mapach, a także na zdjęciach satelitarnych Google MapsTupiczyno na mapie
- przynależność administracyjno-terytorialna w Imperium Rosyjskim, II Rzeczypospolitej, Republice Białorusi (2017);
- nazwa majątku i nazwisko właściciela w połowie XIX wieku

Ta informacja jest dostępna dla zarejestrowanych użytkowników z Premium planem.

Zostaw wiadomość

*
*
*
*

Wiadomości:

Ищу информацию о Шинкевич Фоме Антоновиче 07.10.1865 г.р. и Шинкевич Татьяне Адамовне 11.07.1870 (девичья фамилия Качанова либо Капустина). Проживали в данном районе с 1865 по 1908 годы, затем переселились в Красноярский уезд Еловскую волость д. Лакино, на момент переселения у них было двое детей Варвара 7 лет, Никифор 1 год. odpowiedź
Списки гмин Вилейского, Воложинского, Поставского, Молодечненского, Браславского, Дисненского поветов Виленского и Новогрудского воеводств, по которым в учреждении
«Зональный государственный архив в г.Молодечно»
имеются списки избирателей по выборам в Сейм и Сенат Польшиodpowiedź
Прошу сообщить имеются ли сведения о жителях вёски Тупичино в период с 1918 по 1939 год, акты о рождении, и другая информация, которая позволит установить родственников.
odpowiedź