sielsowiet Pograniczy

Lista miejsc

Wiadomości:

Good afternoon. My name is Sally Jaskold, and I am looking for family connections in Yaskuldy. My grandparents Antoni and Helena (nee Plocka) Jaskold lived in Rozhki 1, and my father, Boleslaw Jaskold, was christened in Swislocz.

Dzienkuje.... > > >
Moja prababcia Weronika Dziuba z domu Mateszuk mieszkała przed wojną w miejscowości Brzostowica stacja. Obok, w miejscowości Klepacze, jeszcze w latach 70. mieszkał jej brat. W Brzostowicy w latach 30. urodziła się moja babcia - Jadwiga Strzelecka z domu Dziuba. Poszukuję wszelkich informacji na temat rodziny Mateszuków w najbliższej okolicy. Czy ktoś wie, czy zachowały się metryki z lat. 30 z par. Świsłocz (bo chyba ta jest właściwa)?... > > >
Прошу Вас дать более подробную информацию о деревне Рудовляны, в каком году деревня входила в состав Польши, и к какой католической парафии относилась.... > > >
День добрый. Где найти записи о регистрации брака и рождении детей до 1939г для проживавших в Колосах? ... > > >
Здравствуйте,ищу данные о своём дедушке Дудинский Леонтий , который жил в деревне Павлюшки . Знаю что у него был родной брат, который жил в этой деревне тоже. Мой папа Дудинский Владимир Леонтьевич рождён в июне 1930 года. Может сохранились записи в приходских книгах о рождении моего дедушке Леонтии... > > >
Хочу узнать отчество Кумпель Григория,который проживал в конце 1890-1900г в Гродненской губернии,Волковыский уезд,Свислочская волость, деревня Ятовты и вначале 20 века вместе с семьей переселился в Сибирь... > > >
Интересует вопрос: почему такое название деревни? Как оно возникло? В каком году? Проживали ли там изначально люди с фамилией Минчик?... > > >
Ищу данные на деда Ходкевич Виктор Григорьевич 1882 г.р.... > > >