powiat oszmiański

Przynależność administracyjna

Wiadomości:

Szukam informacji o Czesławie Bohdanowicz (syn Stanisława i Jadwigi),który mieszkał z rodziną w miejscowości Kiemiany do czasu pożaru domu - niestety nie wiem ,gdzie się wyprowadził. Będę wdzięczny za wszelkie informacje.... > > >
Hola, estoy en busca de las raíces de mis abuelos paternos, mi abuelo se llamaba Juan Polak, hijo de Juan y Mariana Piasecki, y era del pueblo de Lastowce, en tanto que mi abuela se llamaba Ludovica Biadjo, hija de Jorge y Ana Subocz, y eran del pueblo de Milkuny. Ellos contrajeron matrimonio en la iglesia parroquial Católica Romana de Dziewieniszki el 30/09/1923.... > > >
Ищу информацию о семье Стурлис, ранее проживающих в деревне Валейковичи. Мой пра-прадед Юлиан Стурлис (рождён примерно в 1885) жил там с супругой Стефанией (1888-1968) и у них было несколько детей: Марыя, Марьян, Станислав (жена Амелия), Францишка, Антонина и Чеслав.
Отца Юлиана звали Адам и также у Юлиана был брат Станислав и сестра Вероника. Станислав эмигрировал в Америку. Юлиан тоже туда ездил за заработки, но вернулся домой.
Буду рада любым наводкам об этой семье!
————————————————————-
Szukam informacji o rodzinie Sturlisów, mieszkającej wcześniej we wsi Valeikovichi. Mieszkał tam mój prapradziadek Julian Sturlis (ur. Ok. 1885 r.) Z żoną Stephanie (1888-1968) i mieli kilkoro dzieci: Maryę, Maryana, Stanisława (żona Ameli... > > >
Hola mucho gusto, soy de Argentina y estoy interesado en conocer más sobre el pueblo de mi abuelo, Lastowce, ya que no se bien si pertenece a Lituania o Polonia. Gracias... > > >
Dzień dobry
Poszukuję moich przodków ze strony ojca. Dziadek Lisztwan Antoni i babcia Stefania z domu
Michalkiewicz mieszkali w koloni Giedejki.
Pozdrawiam... > > >
Dzień dobry
Poszukuję moich przodków ze strony ojca. Dziadek Lisztwan Antoni i babcia Stefania z domu
Michalkiewicz mieszkali w koloni Giedejki.
Pozdrawiam... > > >
Szukam krewnych Rodziewicza - Adolfa, Rafała, Zosi (ich rodzice Jerzgo Rodziewcz i Marta s Kulikowskij)... > > >
Szukam krewnych Rafała Rodziewicz (miriamwww@gmail.com)... > > >
Ищу место рождения моей прабабушки Хле бович Лукерьи Карловны (фамилия по мужу) ... > > >
Здравствуйте. мой дедушка родился в деревне Милейково . Подскажите пожалуйста куда обратиться чтобы найти историю его происхождения?... > > >