Kazimierzowo - cerkiew i parafia prawosławna Zaśnięcia Bogurodzicy

Informacja

Księgi metrykalne:
The information about years of the metrical books for this parish and Archive where books are stored is available for users with the Premium plan.

Kazimierzowo - parafia prawosławna Zaśnięcia Bogurodzicy

Приходская Успенская церковь в Казимирове на рисунке 1928 года

Spis miejscowości parafii w 1870 roku