sielsowiet Maleszewo Wielkie

Lista miejsc

Wiadomości:

Ищу данные деда Флорьяновича Николая Игнатьевича (Florjanowicz Nikolaj Ignacy) жил в дер. Большое Мелешево... > > >
Rodzina mojego ojca pochodzi z Maleszewa Wielkiego, rodzina matki ojca z Maleszewa Małego.... > > >
Аляксандр Пархомаў А вы знаете своих предок ? откуда ваша фамилия происходит ?
У меня ведь такая же и мы наверняка родственники... > > >
Название деревни: Коротичи... > > >
В начале XIX в имение принадлежало помещику Ленкевичу.... > > >