sielsowiet Duboj

Przynależność administracyjna

Lista miejsc

Wiadomości:

W przysiółku Perechreście żyła rodzina Konończuk ,proszęo więcej Informacji... > > >
Duboj. Kościół filjalny, pod wezw. Podwyższenia Krzyża Św., niegdyś O. O. Jezuitów, murowany.
P. o. Rektora Ks. Kan. Henryk Humnicki.
Liczba parafjan 206.
Urząd poczt. i st. kol. Juchnowicze, 6 klm.
Kaplica w Żytnowiczach, p. w. Znalezienia Św. Krzyża, drewniana, wybudowana w 1926 r. przez rodzinę Rydzewskich.

Osiedla: Duboj, Berkozy 2 klm., Bezchlebicze 3, Jaksza 8, Mołotkowicze 12, Perechreście 14, Stachowicze 6, Wólka 9.

Zrodło: SPIS KOŚCIOŁÓW i DUCHOWIEŃSTWA DIECEZJI PIŃSKIEJ w R. P. 1933 i 1934. PIŃSK - 1933... > > >