Gryka

Moje Miejsca

Moje albumy ze zdjęciami

Możliwa pisownia nazwiska:

  • Gryka (PL)
  • Gryka (RU)
  • Hryka (BE)
  • Gryka (ENG)

Imię i nazwisko:

  • Jan Gryka
  • E-mail:: amigos0@op.pl
  • Miejsce urodzenia: Narewka
  • Miejsce zamieszkania: Hajnowka
  • Kraj zamieszkania: Polska