Zabłocki

Moje Miejsca

 • Maciukowo, kolonia
 • Zabłocki Tu mieszkali Pietkiewicze i Zabłoccy a w okolicach Zienkiewicze, Parafianowicze, Wyrwicze, Tronowicze, Romańczuki, Skroccy. Wszyscy powiązani więzami rodzinnymi. Proszę o kontakt. Interesuje mnie każda informacja.
  Pietkiewicz Tu mieszkali Pietkiewicze i Zabłoccy a w okolicach Zienkiewicze, Parafianowicze, Wyrwicze, Tronowicze, Romańczuki, Skroccy. Wszyscy powiązani więzami rodzinnymi. Proszę o kontakt. Interesuje mnie każda informacja.
 • Byczkowo Sautkowskie, wieś
 • Zabłocki Konstanty Zabłocki otrzymał w spadku folwark i w latach 30stych był zamożnym szlachcicem. Po drugiej stronie traktu mieszkali Skroccy i Tronowicze. Proszę o kontakt. W Byczkowie zamieszkiwały tylko te trzy rodziny, łączyło ich pokrewieństwo (nie mam dokładnych informacji).

Moje Nazwiska

Poszukiwanie nazwiska

Obuszko Józef Obuszko syn Elżbiety i Juliana przed wojną mieszkał w Machowiczach pod Grodnem i ożenił się z Janiną z domu Kisiel lub Kiesiel. 15 kwietnia 1946r. imigrował do Legnicy
Pietkiewicz Michalina Zabłocka z domu Pietkiewicz ur. w Maciukowie mieszkała w Byczkowie. Imigracja 15 sierpień 1946r. do Niedoradz koło Zielonej Góry a około 1954r, przeprowadzka do Legnicy. Tu zamarła w 1974r.
Kiesiel Janina Obuszko z domu Kiesiel lub Kisiel Mieszkała w Małachowiczach. W kwietniu 1946 imigracja do Legnicy.
Zabłocki Konstanty Zabłocki syn Ludwika i Elżbiety przed wojną ożenił się z Michaliną z domu Pietkiewicz i mieszkali w Maciukowie gmina Plisa powiat dzieśnieński województwo wileńskie.W 1938.r Przeprowadził się do otrzymanego w spadku folwarku w Byczkowie gdzie niedługo umarł.
Zienkiewicz Żona Ludwika Zabłockiego Elżbieta Zabłocka z domu Zienkiewicz. Potomkowie po wygnaniu z Maciukowa lub okolic osiedlili się w Płotach.
Romańczuk
Parafianowicz
Tronowicz Mieszkali po drugiej stronie drogi w Byczkowie w folwarku, wraz ze Skrockimi. Po wojnie mieszkali w Niedoradzu później kontakt się urwał.
Skrocki Mieszkali po drugiej stronie drogi w Byczkowie w folwarku, wraz z Tronowiczami. Po wojnie mieszkali w Niedoradzu później kontakt się urwał.
Zawadzki
Butok

Moje albumy ze zdjęciami

Możliwa pisownia nazwiska:

 • Zabłocki (PL)
 • (RU)
 • (BE)
 • Zablocki (ENG)

Imię i nazwisko:

 • Artur Piotr Zabłocki
 • E-mail:: artur1z@pertus.com.pl
 • Telefon:: 504161619
 • Miejsce urodzenia: Legnica
 • Miejsce zamieszkania: Legnica
 • Kraj zamieszkania: Polska