Vorobyova

Moje Miejsca

Moje Nazwiska

Poszukiwanie nazwiska

Kurkovicz Moja babcia Constance Kurkovich przybyła w zachodniej Białorusi (Savichi gospodarstwo, gospodarstwo Zadveya później), zamierza ponownie wyjść za mąż (Bronisław Gładki). Ona miała już córkę z pierwszego małżeństwa (moja mama - Jadwiga Ovsyankuvna). Wcześniej mieszkała w mieście Mińsk koło Warszawy (Minsk Mazovezki?). Ona miała siostrę, być może innych krewnych. Niestety, zmarła młodo. Jej córka (moja mama) nie wiedziała nic o krewnych. Chciałbym, aby je znaleźć.
Gladki Ищу информацию об отчиме моей матери. Бронислав (Адамович) Гладки перед войной работал управляющим в фольварке Савичи, затем в фольварке в Задвее. Его жена (моя бабушка - Констанция Куркович) умерла до войны. Дочь (моя мать - Ядвига Казимировна Овсянкувна) училась в сельскохозяйственной школе-интернате, во время войны попала в партизанский отряд и потеряла контакт с отчимом. По непроверенной информации он погиб. Очевидно, в Задвее. Хотела бы достоверно узнать его судьбу.
Жодик Эта семья сыграла бесценную роль в судьбе моей матери. Хотела бы их найти, чтобы сказать слова благодарности.
Ragulska, Ragulski У Рагульских перед войной работал управляющим отчим моей мамы Бронислав (Адамович) Гладки. Хотела бы узнать его судьбу.

Moje albumy ze zdjęciami

Фотаальбомы Паведамленні

Możliwa pisownia nazwiska:

  • Vorobyova (PL)
  • Воробьева (RU)
  • (BE)
  • Vorobyova (ENG)

Imię i nazwisko:

  • Elena Vorobyova
  • E-mail:: esautin@yandex.ru
  • Telefon:: +79154955336
  • Miejsce urodzenia: Moscow
  • Miejsce zamieszkania: Moscow
  • Kraj zamieszkania: РФ