Moje Miejsca

 • Świsłocz, majątek
 • Петкевич Юзефа Михайловна 1864г - 1916г
  Astrowski Островский Андрей Игнатьевич 1859-1942гг г Бобруйск
  Burdzeika/Burdeiko/Burdeika

Moje Nazwiska

Poszukiwanie nazwiska

Astrowski Минская губ. Бобруйский уезд, г. Бобруйск. Служил в 1913-1914 годах в Бобруйском воздухоплавательном отряде Островский Игнатий Андреевич 1888г рождения.
Burdzeika/Burdeiko/Burdeika Минская губ, Бобруйский уезд, Глуская волость ок. Устерхи. ок 1888г.

Moje albumy ze zdjęciami

Фотаальбомы Паведамленні

Możliwa pisownia nazwiska:

 • (PL)
 • Скуратовская (RU)
 • (BE)
 • (ENG)

Imię i nazwisko:

 • Скуратовская Наталья
 • E-mail:: fo-no5@list.ru
 • Miejsce urodzenia: brak informacji
 • Miejsce zamieszkania: brak informacji
 • Kraj zamieszkania: brak informacji