wołost Czerniewicze

Lista miejsc

Wiadomości:

Pani Regina Jaroszewicz-Zając
Nie umiem wiele powiedzieć o Hryniewiczach. Jedynie to, że nazwisko przewijało się w opowieściach mojej mamy. O ile wiem po wojnie wraz z moimi dziadkami repatriowali się na ziemie odzyskane do Zielina koło Mieszkowic, ale głowy nie dam.... > > >
Ищу информацию о Шинкевич Фоме Антоновиче 07.10.1865 г.р. и Шинкевич Татьяне Адамовне 11.07.1870 (девичья фамилия Качанова либо Капустина). Проживали в данном районе с 1865 по 1908 годы, затем переселились в Красноярский уезд Еловскую волость д. Лакино, на момент переселения у них было двое детей Варвара 7 лет, Никифор 1 год. ... > > >
Ищу информацию о Шинкевич Фоме Антоновиче 07.10.1865 г.р. и Шинкевич Татьяне Адамовне 11.07.1870 (девичья фамилия Качанова либо Капустина). Проживали в данном районе с 1865 по 1908 годы, затем переселились в Красноярский уезд Еловскую волость д. Лакино, на момент переселения у них было двое детей Варвара 7 лет, Никифор 1 год. ... > > >
Znalazłem w Wileńskim Dzienniku Wojewódzkim osoby z rodziny Kuraszewiczów wymienione jako właściciele działek we wsi Zarzecze gmina Łużki:
1.Ignacy Kuraszewicz s. Antoniego
2.Kazimierz Kuraszewicz s. Ignacego
3.Malwina Kuraszewicz c. Adolfa
4.Weronika Kuraszewicz, Leokadia Kuraszewicz cc.Bolesława
5.Kazimierz Kuraszewicz s. Teodora
6.Izabela Kuraszewicz c. Ignacego
7.Stanisław, Władysław i Augustyn Kuraszewiczowie ss.Wincentego
8.Stanisław Kuraszewicz s. Teodora
Może ktoś odnajdzie swoich krewnych i pomoże mi odnaleźć krewnych mojego pradziadka Stanisława Kuraszewicza ze wsi Roślewo gmina Prozoroki urodzonego w 1876 r.... > > >
Szukam krewnych Stanisława Kuraszewicza ze wsi Roślewo. Może Stanisław i Piotr są krewnymi?
Znalazłem w Wileńskim Dzienniku Wojewódzkim nr 13 z 1938 r. poz. 138 nazwiska z rodziny Kuraszewiczów w dokumentach scaleniowych działek położonych we wsi Honczary gmina Łużki. Są tam wymienione osoby:
1.Wincenty Kuraszewicz. Maria Maksymowicz c. Wincentego i Stefanii
2.Jan Kuraszewicz. Wiera Kuraszewiczówna, Nadzieja Kanczewska, Mina Nawojczyk cc. Jana
3.Jan Kuraszewicz s. Jana
4.Wawrzyniec Kuraszewicz s. Szymona
Pozdrawiam.
Grzegorz Benecki... > > >
Mam pytanie o rodzinę (rodziców, rodzeństwo) Kuraszewiczów ze wsi Roślewo gmina Prozoroki. Mój pradziadek Stanisław Kuraszewicz (ur.1876) pochodził z tych okolic. Jego żona to Anna z domu Jankowska. Stanisław miał synów Edwarda i Henryka oraz córkę Klarę.... > > >
Czy sa tam jakies groby Wasilewskich i czy w okolicy Prozorokow dalej mieszkaja Wasilewscy. Mieszkal tam moj pradziadek Tomasz Wasilewski.
... > > >
Списки гмин Вилейского, Воложинского, Поставского, Молодечненского, Браславского, Дисненского поветов Виленского и Новогрудского воеводств, по которым в учреждении
«Зональный государственный архив в г.Молодечно»
имеются списки избирателей по выборам в Сейм и Сенат Польши... > > >
Прошу сообщить имеются ли сведения о жителях вёски Тупичино в период с 1918 по 1939 год, акты о рождении, и другая информация, которая позволит установить родственников.
... > > >
szukam krewnych Piotra Kuraszewicza syna Mari i Wawrzyńca zamieszkałego we wsi Honczary... > > >