wołost Darewska

Lista miejsc

Wiadomości:

ищу родственников по линии отца Дударенок Петр Иванович... > > >
Ищу родственников. Прадед - Аношко Илья Петрович, прабабушка - Аношко Ольга Степановна, было у них 9 детей, в т.ч. мой дед - Николай Ильич (братья - Борис Ильич, Иван Ильич, сестра - Фаина, остальных к сожалению не знаем как зовут). Родился дед в Брестской обл., Ляховический район, с. Прончаки. Сейчас все родственники живут в основном в г. Барановичи. Сам я из Украины.... > > >
Panie Graf
Wysłałem do Pana już trzy listy, na które nie odpowiedział Pan.
Proszę sprawdzić swoją skrzynkę gmail.
Maciej Tukaj... > > >
Мой прадед Константин Гринец-Гринкевич проживал со своей семьей в д. Дубово. Похоронен на одноименном кладбище, переехал откуда-то из Столбцовского района.... > > >
Прошу сообщить если кто знает о проживавших в местечке Дарево по фамилии Бубен.... > > >
Interesują mnie wszystkie informacje na temat Gorczycki Majerski ... > > >
Добрый день! Ищу информацию об участии в выборах в Сейм и Сенат в 1935. 1938 гг моего продедушки Jan Tarabash Сохранились документы на покупку земли на польском ... > > >
Nadzieja Kamińska jego zona... > > >
Доброго времени суток! Ищу любые документальные данные о моем дедушке.
Аношко Юльян Кондратьевич (Onoszko Julian)
Год рождения: 1896, дата смерти 03.01.1979
Место рождения и смерти:
Nowogródzkie województwo (Новогрудское воеводство)
Powiat Baranowicki (Барановичский повет)
Gmina Darewska (Гмина Дарево, сейчас д.Дарево)
majątek Korzeniewszczyzna (д. Кореневщина)
wsie Prończaki (д.Прончаки)
родился, проживал и умер в wsie Prończaki (д.Прончаки)... > > >
Za mało danych. Jakiś rok potrzebny najlepiej urodzenia, bodaj pi razy oko pamiętając, że jedno pokolenie to około 25 lat. Jeżeli to Pana kuzyn to proszę policzyć od pańskiej daty urodzenia.... > > >