wołost Grycewicka

Lista miejsc

Wiadomości:

Здравствуйте, Людмила .Прочитав ваше сообщение я поняла ,что ваша бабушка ,Дубина Вера Макаровна и мой дедушка ,Дубина Макар Макарович ,родные брат и сестра . Их в семье было пятеро : Вера ,Надежда ,Любовь ,Настя ,Макар ,Николай .Я так же как и вы ищу информацию о своих родственниках .Скажите как звали ваших родителей ?Я знаю ,что у Веры было трое детей: Ира ,Петя и Володя .Моя мама, Дубина Валентина Макаровна, она всех их помнит .Мама рассказала ,что Ира уехала жить в Крым . Я живу в Минске. А вы где живете? Я думаю, что нам лучше было бы обменяться телефонами и поговорить. Жду вашего ответа.... > > >
Ищу родственников или метрические данные о семье Дубина и/или Свистун. Моя мама родом из этой деревни, и я там тайно была покрещена отцом Павлом в 1983 году. Возможно сохранились и эти данные о крещении и о крестных. Мое имя на тот момент Свистун Людмила Георгиевна. Бабушка Свистун( девичья Дубина) Вера Макаровна и дед Свистун Петр похоронены в конце 70х на Иодчицком кладбище...пол-деревни были нам родственниками. Хотелось бы знать про это! Прошу посодействовать!... > > >
Opowiedz mi, który kościół należał do wioski Psy. Na stronie www.familysearch.org znajduje się zdjęcie metryczne... > > >
historia rodu Okińczyc herbu aksak... > > >
вышлите мне польские карты Радивиловских мест или Несвижского повета-спасибо!... > > >
Pani Chrystyno, z okazji świąt wielkanocnych życzę spokojnych,wesołych i pogodnych dni spędzających z rodziną dla Pani i rodziny, oraz spełnienia,marzeń,które są Pani bliskie sercu i tak ważne w życiu,które tak usilnie realizuje Pani w poszukiwaniu przez internet swoich bliskich. ... > > >
Wystarczy wpisać Wojcieszuny albo Wilno w Radzima net.Dla zainteresowanych do poczytania.... > > >
cd; W dniu 6 lipca 1945r podpisano w Moskwie umowy pomiędzy Tymczasowym Rządem Jedności Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a rządem ZSRR w treści której rząd sowiecki zgodził się przyznać osobom narodowości polskiej zamieszkałym na terenie ZSRR,które miały do 17 września 1939r obywatelstwo polskie prawo zmiany obywatelstwa ZSRR i zezwolić na przesiedlenie się do Polski.W dniu 10 pażdziernika 1939r ZSRR przekazało Republice Litewskiej Wilno z wraz z sąsiadującymi powiatami. Ludność polska zamieszkujące te tereny zachowała nadal ob.polskie i mogła nabyć ob.litewskie w trybie inwidualnym.cdn;... > > >
cd, tego dekretu utraciły obywatelstwo polskie,gdyż w świetle prawa międzynarodowego żadne państwo nie może swoimi przepisami wewnętrznymi regulować utraty obywatelstwa innego suwerennego państwa.Z tych względów uznać należy,że Polacy poddani represjom posiadali podwójne obywatelstwo polskie, którego się nie zrzekli i narzucone im przymusowo przez okupanta obywatelstwo sowieckie.Po ponownym zajęciu Kresów Wschodnich w 1944r władze sowieckie przeprowadziły paszportyzację ludności kresowej, która nie miała prawa do''repatriowania""się do Polski albo z tego prawa nie skorzystała.cdn; ... > > >
Czas na Historie,może być przydatna dla Polaków.W dniu 17 września 1939 r.Z S na mocy tajnych umów zawartych z |||Rzeszą Niemiecką dokonał agresji na wschodnie tereny Rzeczypospolitej Polskiej i jako okupant wprowadził tam własne prawodawstwo.Dekretem z dnia 29 listopada 1939 r. p R N ZSRR Polakom zamieszkałym na terenie tzw. kresów wschodnich narzucono obywatelstwo sowieckie.Dekret ten dotyczył jedynie ludności polskiej na stałe zamieszkującej w dniu 17 września 1939r obszary Kresów Wschodnich włączone do ZSRR.Dekret ten narzucał obywatelstwo sowieckie,,ludności polskiej""ale ,,obywatelom polskim"".Jednakże brak podstaw do przyjęcia,że osoby te na podstawie;cdn, ... > > >