wołost gudziewicka

Lista miejsc

Wiadomości:

Witam!
Jest informacja - Fw. Sobolewszczyzna, ws. Nacewicze, pow. grodzienski, gm. Hudziewicze (właściciel pan Mikłaszewicz, 1928). ... > > >
Ищу место рождения прадедов Никитюк Якова Спиридоновича, Ивановец Кирилла Стефановича, переселившихся в Тобольскую губернию.... > > >
Интересует судьба родственников проживавших до войны 41-45гг в этой деревне в частности Семашко Степан.... > > >
W Genealogii Polskiej prowadzę linię rodzinną Lucjana Tołłoczko urodzonego w roku 1865 , w Burniewie k/Grodna . Zainteresowanych proszę o kontakt . Halina z d. Tołoczko... > > >
Zainteresowanych nazwiskiem Toł[ł]oczko odsyłam do miejscowości Burniewo ,wieś [ 1870r. wołost gudziewicka ]. Tam zostawiam dalsze wiadomości .... > > >
W tym czasie Kuliki były chyba przypisane do parafii Wielkie Ejsymonty ? ... > > >
W tych Kulikach rodzili się też Józefa Kulikowska ur. 1849r. akt 24 APH Wilno , [ córka Michała i Ewy z d. Tołoczko ] , Emilia Kulikowska ur.1850r. akt 46 APH Wilno , [ córka Michała i Ewy z d. Tołoczko ] , Honorata Kulikowska ur.1850r. akt 5 AHP Wilno [ córka Józefa i Antoniny z d. Tołoczko .... > > >
Zajmuję się nazwiskiem Toł[ł]oczko . W miejscowości Kuliki wymienia się : Aniela Tołoczko ur.1831r. akt 43 APH Wilno ,[córka Piotra i Anny z d. Domontt ], Franciszek Tołoczko ur.1834r. akt89 APH Wilno ,[syn Piotra i Anny z d. Domontt ] , Karolina Tołoczko ur.1828r. akt 36 APH Wilno ,[córka Piotra i Anny z d. Domontt ] , Jan Tołłoczko ur.1829r. akt31 APH Wilno [syn Jana i Racheli z d. Olizarowicz ] , Józefa Tołoczko ur.1831r. akt44 AHP Wilno ,[ córka Klemensa i Anieli z d. Bułharowskiej ] , Feliks Tołoczko ur.1831r.,akt 63 AHP Wilno ,[ syn Bernarda i Wiktorii z d. Siezieniewska ], Emilia Marta Tołoczko ur.1849r. , akt74 APH Wilno , [córka Stefana i Anny z d. Zaniewskiej.
... > > >
Уладальнік маёнтка Длугапаль Антоні Вайчынскі пачаваны ў Воўпе каля касцёла
Надпіс на помніку гаворыць наступнае:
Антоні Скарбэк
Вайчынскі
жыў 69 год
памёр 17 верасеня 1863 года
Аляксандр сын
Антонія і Стэфаніі
Вайчынскіх
нарадзіўся і памёр
3 мая 1858
Пасля яго смерці у маёнтку жыла яго жонка Стэфанія Вайчынска з сынам. У пачатку 20 ст. маёнтак належыў Уладзіміру Вайчынскаму - земскаму начальніку 2-га участка Гродзенскага ўезда. Уладзімір Вайчынскі памёр у 1920 годзе і сваю спадчыну аставіў сваім родзічам :Казімежу, Тадэвушу і Яніне Вайчынскім. Але маёнтак быў абцяжараны даўгамі і распраданы па частках(парцэляваны). На гэтыя землм прыехалі польскія каланісты - 34 сям'і. Справа аб парцэляцыі маёнтка Длугапаль захоўваецца ў архіве г. Гродна.... > > >
Witam. Potrzebuje jakichkolwiek informacji o wsi, folwarku Gudziewicze i folwarku Popłowo. Z góry dziękuję za odpowiedź.... > > >