wołost Korelicka

Lista miejsc

Wiadomości:

Мой отец Козорез Иван Константинович родился в д. Большие Туполы в 1937 году. Ищу всю доступную информацию о его семье: Козорез Константин Адамович, 1901 г.р., Козорез (в девичестве Шибут) Елена Иосифовна, 1905 г.р., Козорез Леонид Константинович 1933 г.р., Козорез Надежда Константиновна, 1927 г.р., Козорез Евгения Константиновна 1924 г.р.... > > >
Здравствуйте, ищу сведения о своей бабушке - Лазарь Вера Алексеевна,1922 г.р, проживала в д. Новые Рутковичи, Кореличский район, Гродненской области. Может быть что-то есть у вас. Спасибо.... > > >
Добрый день. Ищу родственников переехавших в 1888г в д. Колодное Столинского р-н. Предположительно из д. Жуки в Колодное переехал Ложечник Михаил с семьей (сыновьями Мартыном,Александром и Павлом (1883 г.р.)... > > >
Ложечник Василий Данилович

Родился в 1908 г., Минская губ.; поляк; Член к-за "Маяк". Проживал: с. Гуниха Залесовского р-на..
Арестован 21 февраля 1938 г.
Приговорен: Особым совещанием при НКВД СССР 3 сентября 1938 г., обв.: по ст. 58-2, 10, 11 УК.
Приговор: к 10 годам лишения свободы. Дело прекращено Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления 12.11.1957.

Источник: Книга памяти Алтайского края

Ложечник Иван Данилович

Родился в 1910 г., Минская губ.; поляк; Паспортист РО НКВД. Проживал: с. Залесово Залесовского р-на..
Арестован 15 февраля 1938 г.
Приговорен: Особым совещанием при НКВД СССР 28 августа 1938 г., обв.: по ст. 58-2, 6, 11 УК.
Приговор: к ВМН. Расстрелян 8 сентября 1938 г. Место захоронения - в г. Барнауле.. Реа... > > >
Dzień dobry,
moi dziadkowie Julian i Anna Ścibor Marchoccy razem z dziećmi Stanisławem (moim ojcem) i Jadwigą mieszkali w Koreliczach w latach 1932-1939. Dziadek był administratorem majątku hr. Żółtowskiej. Mieszkali w tzw. pałacu, którego już nie ma. Ojciec mój chodził do szkoły podstawowej w Koreliczach. Zostawił wspomnienia, w których opisuje szczęśliwe lata spędzone w tej miejscowości, kolegów-towarzyszy zabaw, nauczycieli, miasteczko i jego mieszkańców. Na zdjęciu z odsłonięcia pomnika Piłsudskiego, zamieszczonego przez pana Kałafatiuka jest mój dziadek (wysoki, postawny mężczyzna stojący jako czwarty licząc w... > > >
Дзень добры. Шукаю Сялецкіх, якія пражывалі у Карэлічах. Маю прабабулю звалі Анна Лукьянаўна Сялецкая (Селецкая), 1891 года нараджэння. Так сама ведаю, што у яе была сястра Вольга Лукьянаўна Сялецкая, і быў яшчэ брат, але імя брата мне не вядома. ... > > >
We wsi Sowasze, do roku 1957 mieszkali moi dziadkowie Michał i Maria Woronowicz.
Na cmentarzu w Worończy sa pochowani moi przodkowie.
Prosiłbym o adres e-mail parafii rzymsko-katolickiej w Worończy, gdzie mogą być dokumenty dotyczące moich przodków.
... > > >
dokumenty z zasobów Archiwum Historycznego w Mińsku

Dokumenty obszaru dawnego powiatu nowogrodzkiego[/font][/size]


Fond 615 Новогрудский городовой магистрат (Nowogródzki magistrat)

Fond 616 Новогрудский земский поветовый суд (Nowogródzki sąd ziemski powiatowy)

Fond 785 Новогрудский деканат Минской римско-католической епархии(Nowogródzki dekanat mińskiej rzymsko-katolickiej eparchii )

Fond 1505 Новогрудская военно-гражданская комиссия (Nowogródzka Komisja Porządkowa Cywilno-Wojskowa)

Fond 1730 Новогрудский гродский суд (Nowogródzki sąd grodzki )

Fond 1774 Новогрудский земский суд (Nowogródzki sąd ziemski)

Fond 1820 Новогрудский магистрат(Nowogródzki magistrat) > > >
Ищу информацию о своих прадедуше и прабабушке, проживавших в дер. Заполье- Woiewodstwo Nowogrodskie, powiet Nowogrodski, gmina Korelichy, wioska Zapole. Где в каком архиве можно что нибудь найти? Прадедушка - Спорик Осип Маркович (сын Марка и Альбины Былич) (1861г.-12 марта 1923г.) Прабабушка- Спорик (Арабей) Елена Антоновна (Дочь Антона и Елизаветы)(1865г. - 1 февраля1935г.) ... > > >
На мясцовым пахаваньні захаваліся крыжы 19 ст.... > > >