wołost miżewicka

Lista miejsc

Wiadomości:

Жаль, что Вас интересует только это... > > >
Я хачу даведацца мая прабабуля хто была па нацыянальнасці... > > >
Я хачу даведацца мой прадзед хто быў па нацыянальнасці... > > >
Господин Николай Митюшин,очень прошу вас, связаться со мной. Маргарета (Польша),
адрес электронной почты: gosia117@op.pl... > > >
Witam, moi krewni mieszkali w pobliżu Dziewiątkowicz, w osadzie Krasnystaw. Wszyscy zostali zesłani na Sybir. Co stało się z p. Holedzińskimi? Małgorzata Stelmaszczyk, gosia117@op.pl... > > >
Czy może wie cokolwiek na temat rodziny Ważejewskich z Antosina?... > > >
В "Новогрудском дневнике воеводском" (№4 за 1932 г.) содержится список владельцев земельных наделов деревни Юхновичи. Ссылка: http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication?id=72635&tab=3... > > >
Прошу документального подтверждения факта рождения моего деда Игнатович Андрея Павловича
в деревне Переволока гмины сельской Мижевичи Слонимского повета, 14 октября 1910 года.
С уважением. Соина.... > > >
Mój Żyjący jeszcze Dziadek pracował z hrabią Czapskim . ... > > >
poszukuję krewnych mojego dziadka juliana żukowskiego i jego żony weroniki z domu okulewicz... > > >