Житинская волость

Список мест

Сообщения:

Всем добрый день!
Ищу любую информацию о родителях своего отца - соответственно, моих бабушки и деда.

Дед Лукашевич Николай Кондратьевич, родился в 1906 году в деревне Верхи Жабинковского района Брестской области.
Дед - участник ВОВ, награжден в 1990 году орденом Отечественной войны II степени.
Бабушка Ольга Лукашевич, примерно 1918 года рождения.
Никакой другой информации нет.

Больше никакой информации у меня нет. Мой отец погиб в 1975 году, никаких документов не осталось, спросить не у кого.

Если кто подскажет, где и как искать информацию, буду очень благодарен. ... > > >
A skąd dane o Janie (Iwanie) Janczuku?
Nadzieja Kot urodzona nie w 1901, a w 1904 r. 27 lutego. Dane jest w Arhciwum Państwowy Historyczny Białoruski (НДАБ (Нацыянальны Дзяржаўны архіў Беларусі), ф. 136, воп. 28, спр. 64, л. 212 адв. - 213). Dodatkowa informacja zapytaj u swej matki albo ojca, one zna o mnie. Dzwoń.
Twój wujek Igor Wojnicz... > > >
Witam, poszukuje informacji o rodzinie Antonowicz. Mój dziadek Bronisław Antonowicz ur.1927 r. ( jak wskazują dokumenty) w Pieliszcach. Jego rodzice Andrzej w Malwina Antonowicz. Udało mi się znaleźć pewną wzmiankę o pradziadku Andrzeju. Andrzej Antonowicz zaliczał się do grona ludzi, którzy starali się wybudować Kościół , który do dnia dzisiejszego znajduje się we wsi.
Po II wś, przez zmianę wschodniej granicy, udali się do Kobylan, pozostawiając cały majątek, bodajże młyn.... > > >
Peliszcze, to ostatni etap posługi pasterskiej ks. Kazimierza Tumiłowicza. Tutaj spoczął na miejscowym cmentarzu.
Dziękuję wszystkim, którzy przyczymnili się do pomocy w ustaleniu jego losów, które były dla rodziny nieznane.... > > >
Szukam informacji na temat moich przodków, oni mieszkali w II Rzeczypospolitej w 1919-1939 r.r. w miejscowości Grabowce, gmina Kamieniec Litewski (lub Gmina Życin, gmina wiejska do 18 kwietnia 1928r., nie wiem dokładnie, czy ta wieś Grabowce należała do 1928 roku do gminy Życin czy zawsze była częścią gminy Kamieniec Litewski), Powiat Brzeski województwa Poleskiego II Rzeczypospolitej. To jest mój pradziadek Janczuk Jan (urodzony 1897) I moja moja prababcia Nadzieja Janczuk (urodzona 1901, nazwisko panieńskie Kot).... > > >
деревня Верхи Жабинковский район Брестская область
... > > >
Peliszcze. Kościół parafialny, murowany, w stanie budowy.
P. o. proboszcza Ks. Albert Bakinowski.
Liczba parafian 1200.
Urząd pocztowy na miejscu (agencja poczt. Peliszcze); st. kol. Żabinka o 15 klm.
Osiedla: Peliszcze, Bohdziuki 2 klm., Grabówce 3, Podlesie 3.
Sąsiedni kościół parafialny: Kamieniec Litewski o 10 klm.

Zrodło: SPIS KOŚCIOŁÓW i DUCHOWIEŃSTWA DIECEZJI PIŃSKIEJ w R. P. 1933 i 1934. PIŃSK - 1933... > > >