Адміністрацыйная прыналежнасць

Спіс месцаў

Паведамленні:

Бітва ў Івенцы 1907
Дрэнная выйшла тут справа з-за крыжа хрысьціянскага. У Івенцы есьць касьцёл і цэрква. Цэрква перароблена з даўнейшага касьцёлу. Каталікі-мяшчане паставілі пасьля «свабоды» 4 крыжы ў мястэчку і хацелі ластавіць пяты крыж каля цэрквы. I паставілі. Але па цяперашняму эакому каталікі ня мелі праяа ставіць крыж свой каля цэрквы, і выйшаў прыказ эемскага перанесьці.
Калі прыехаў прыстаў выкапаць той крыж і пераставіць на могілкі, сабралася шмат баб. Бо івенецкія мужчыны блізка ўсе муляры і расходзяцца летам ма работу.

Як тоькі паліцыя пайшла з МОГілак. мяшчане забралі крыж і бочнымі вуліцамі панесьлі яго і ўкапалі зноў недалека ад таго месца. дэе ён стаяў даўней. каля агароду Бурака Тут паліцыя наляцела на народ з нагайкамі. У стражнікаў паляцелі камяні. Паўліма ... > > >
Z działalności gminy iwienieckiej powiatu wołożyńskiego.
Rada gminy iwienieckiej w pierwszej połowie 1928-1929 odbyła 8 posiedzeń, na których uchwalono m.in.
wybudować 7 klasową szkołę podstawową w Iwieńcu, elektrownię, łaźnię i ubojnię zwierząt.
W tym celu poczyniono kroki przed Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w celu pożyczki.
W wyniku tych starań bank udzielił pożyczki gminie Iwieniec w wysokości 60.000 zł na budowę szkoły.
A co dotyczy pożyczki na budowę elektrowni, jest ona uzależniona od przedstawienia planów, kosztorysów
i sprawozdania z jej eksploatacji.
Z tego powodu Rada Gminy zwr&#... > > >
Zawalenie się mostku w Iwieńcu 1913r.
W dniu 4 czerwca, jako w dniu krzyżowym, z kościoła św. Aleksego w Iwieńcu (Gubernia Mińska) wyszła procesja z proboszczem na czele, dążąc przez rynek miasteczka do krzyża, stojącego przy końcu ulicy Nowe Miasto.
Między rynkiem, a ulica Nowe Miasto znajduje się na rzece Wołmie młyn z mostem, należącym do właściciela majątku Iwieniec - Rosjanina Piotra Doroguncewa.
Gdy na most wszedł lud z księdzem, połowa mostu się załamała i wszyscy wpadli do wody. Dzięki jedynie przytomności obecnych mężczyzn, którzy rzucili się na ratunek zagrożonych, nikt z obecnych nie u... > > >
Ogłoszenia Publiczne Ministra Sprawiedliwości Warszawa Nr 49 z dnia 21 czerwca 1939r.
Sąd Grodzki w Iwieńcu, na zasadzie artykułu 1401, 1402 U.P.C. i artykułu XVII Przepr. Wprowadzenia Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz art. 1239 tom X Zbiór Praw Byłego Cesarstwa Rosyjskiego. Wzywa spadkobierców: Piotra Doroguncewa, syna Michała i Anastazji z domu Gorbisz, aby w terminie 6 miesięcy od dnia wydrukowania niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje prawa do spadku, pozostałego po śmierci tegoż Piotra Doroguncewa składającego się z ruchomości i nieruchomości, położonych w miasteczku Iwieńcu powiatu wołożyńskiego, województwa nowogródzkiego.... > > >
Poszukuję rodziny Tekli Paksztajtis z d/Ławrynowicz ur 26 września 1909 r w Iwieńcu córki Józefa Ławrynowicz i Michaliny z d/ Skrzydłowska. Tekla była trzecim dzieckiem w rodzinie po dwóch starszych braciach, czwartym dzieckiem była siostra Katarzyna. Jeden ze starszych braci miał syna Stanisława który przyjechał do Polski i tu zmarł. Młodszy z braci miał czterech synów: Kazimierz ożeniony z Marią, Jan, Bronek, Romek. Kazimierz był weterynarzem. Cała rodzina mieszkała na Białorusi.
Kontakt: piotr.pukin@onet.eu... > > >
"Kurier Warszawski" nr 195 z dnia 16.07.1912r., w której zamieszczono informacje o zgonie Elżbiety z Plewaków Kowerskiej. (zm. 21.06.1912 r.)

KORESPONDENCJE
Ś.p. Elżbieta Kowerska
W majątku własnym w Moskalewszczyźnie, w powiecie iwienieckim,w guberni mińskiej,
zmarła nagle w 71 roku życia ś.p. Elżbieta z Plewaków Kowerska.
Ś.p. Kowerska ofiarowała na budowę kościoła w Iwieńcu 12.000 rubli, otrzymane
z podziału majątku rodzinnego.
W pogrzebie wzięły tłumy włościan okolicznych.... > > >
Спор о слишком коротком платье. 21 марта 1926 г.
Источник - газета "Tygodnik Polski" № 207 от 21 марта 1926 года.

Новогрудский окружной суд рассматривал очень интересный спор, темой которого было слишком короткое платье. Один из офицеров Корпуса охраны пограничья "Ивенец" подал заявление в суд на ивенецкого ксендза за то, что тот выгнал его жену из костела, так как, по его мнению, она была в слишком коротком платье. Во время судебного заседания обвиняемый ксендз ссылался на предписание, исходящее от католического епископа Зигмунда Лозинского, и был оправдан.

(Перевел на русский Збигнев Волочник)... > > >
Gazeta - Polska Zbrojna - nr 85 z dnia 26.03.1939r.
Dyplomy dla ofiarodawców na Fundusz Obrony Narodowej.
Lista Nr 55
za czas od 20 do 30 stycznia 1937r.
15. P. Darer Lejba – Iwieniec,
21. P. Frydliand Abram – Iwieniec,
22. P. Gałaj Szloma – Iwieniec,
27. P. Gurwicz Iser – Iwieniec,
30. P. Holcman Dawid – Iwieniec,
38. P. Kac Ela – Iwieniec,
66. P. Malczyk Abram – Iwieniec,
73. P. Nochimowski Dawid – Iwieniec,
103. P. Rubinowicz Lejzer – Iwieniec,
120. P. Szlifsztein Efraim – Iwieniec,
138. P. Wolf Leder – Iwieniec. ... > > >
"Kurier Wileński" nr 312 z dnia 13.11.1938 r

Obchody Święta Niepodległości w Wołożynie i Iwieńcu

W Wołożynie i Iwieńcu odbyły się defilady oddziałów wojskowych i organizacji społecznych.
Po raz pierwszy w Wołożynie w defiladzie wziął udział motocyklistów.
W powiecie wołożyńskim ponad 300 najuboższych dzieci zostało obdarowanych obuwiem i ciepłym ubraniem. ... > > >
"Gazetę Bydgowską" nr 204 z dnia Bydgoszcz 05.09.1928 r.informował:

Plaga myszy.

Na pograniczu polsko – sowieckim w rejonie Iwieńca , Kucewicz Wielkich Chutorów pojawiły się olbrzymie masy myszy polnych przybywających z zagranicy od strony sowieckiej. Mieszkańcy nawiedzeni plagą mysią próbują najrozmaitszych środków walki z nią, ale środki te nie skutkują.
Władze administracji państwowej zamierzają się zwrócić do wojska o zastosowanie przeciwko tym szkodnikom gazów trujących. ... > > >