:

BUDOWA HAL TARGOWYCH W KLECKU 1939.

Kupiectwo chrześcijańskie z Klecka, powiatu nieświeskiego powzięło inicjatywę wybudowania
w Klecku na rynku hal targowych przeznaczonych wyłącznie na sklepy dla kupców i rzemieślników chrześcijan.
-Właściciel placu na którym projektowana jest budowa, książę Leon Radziwiłł, ordynat nieświeski i klecki przychylnie odnosi się do tego projektu, wobec czego wzmiankowana budowa ma wszelkie widoki powodzenia.

Na podstawie: NIWA nr 11 - TYGODNIK ZIEMI NOWOGRÓDZKIEJ Nowogródek, ul. Kościelna 65,
Nowogródek, Niedziela 14 maja 1939 r, ... > > >
Zgon. W Klecka (powiat słucki) 1903. Zmarł na tyfus powszechnie szanowany i od 8 lat zamieszkały dr. M. Szczepański. Energiczny i zawsze pogodny zjednał sobie serca wszystkich; to też wzywano go wszędzie, gdzie była jaka sprawa społeczna, a od 5 lat był prezesem miejscowej ochotniczej straży ogniowej i kierownikiem oddziału ochotników tejże straży.
Na podstawie "Kurier Codzienny" w Łodzi nr 182, z dnia 4 Lipca (21 Czerwca) 1903 r. ... > > >
ZE ZWIĄZKU KUPCÓW W KLECKU (pow. nieświeski, woj. nowogródzkie) 1934r.
Związek Kupców w Kleck-u zwrócił się do Centrali z prośbą o interwencję w Ministerstwie Poczt i Telegrafów w sprawie przedłużenia godzin funkcjonowania telefonu międzymiastowego w Klecku do godz. 24-ej. Centrala Związku Kupców wystosowała memoriał do Ministerstwa w tej sprawie. Przychylne ustosunkowanie się Ministerstwa Poczt i Telegrafów do analogicznych memoriałów przedłożonych w swoim czasie na prośbę Oddziałów Związku z innych miast, pozwala mieć nadzieję, że życzeniu zorganizowanego kupiectwa w Klecku stanie się zadość.<... > > >
Kleck. Gubernia Mińska. Dzień ogólnego szkolenia wojskowego. Dzień 15 lutego 1919 r. dzień ogólnego szkolenia wojskowego minął u nas uroczyście. Miejscowa organizacja komunistów ustawiła się w szeregu przy Komisariacie Wojskowym, skąd z karabinami na ramionach i ze śpiewem przeszli w uporządkowanych szeregach z Komitetu Wykonawczego do I-szego Domu Rady, a następnie głównymi ulicami miasteczka. Z przemówieniami wystąpili członkowie Komitetu Wykonawczego, przemawiali też przedstawiciele innych partii i towarzysze z Centrali, którzy byli tu tego dnia. Materiał historyczny gazeta "Zwiezda" 29.02.1919r ... > > >
Tragiczny zgon kleckiego korespondenta "Kuriera Wileńskiego . W nocy z 16 na 17 lipca 1937r. odebrał sobie życie Jan Wodopian, młody, zaledwie 20-lełni człowiek, pisujący od niedawna korespondencje do naszego pisma. Dochodzenie wykazało przyczyną tego desperackiego kroku. Wolelibyśmy znaczyć, że jest ona niewspółmiernie błaha w stosunku do tragicznego skutku.
Świętej pamięci Jan Wodopian na terenie Kiecka był powszechnie łubiany. Pozostawił w głębokiej rozpaczy staruszków rodziców oraz kilkoro rodzeństwa. KURIER WILEŃSKIEGO nr 197 20.07.1937r.... > > >
Dzień dobry
Może ktoś podpowie czy zachowały się księgi meldunkowe, lub spisy przesiedleńców z Klecka. Szukam Stefanicki Marcin i Stefania Grudnicka. Mieli syna Henryka urodzonego w Wyznie i córkę Marię po mężu Wodopian. Nie wiem skąd pochodzili, liczę na to, że w jakichś spisach będzie miejsce urodzenia Marcina i Stefanii.a... > > >
Gazeta Polska nr 64, Warszawa dnia 4/17.03.1900r.
Z gubernii zachodnich
Z powiatu słuckiego donoszą pod dniem 10-tym bieżącego miesiąca:

W Klecku od roku 1882 istnieje kasa wkładowo-zaliczkowa, działalność jej z każdym rokiem się wzmaga. Od pożyczek pobierano 6 % . Na zjeździe przedstawicieli kas wkładowo-zaliczkowych z całego państwa w Moskwie, kasa klecka zajęła pierwsze miejsce, bo mogła się pochwalić jak najmniejszym od pożyczek pobieranym procentem; tańszego krótkoterminowego kredytu żadna finansowa szczupłych rozmiarów instytucja udzielić nie jest w stanie.

Dnia 25 lutego r.b. na ogólnym zebraniu stowarzyszonych zarz... > > >
PRAWDA CHŁOPSKA nr 1, Wilno, niedziela, 28 września 1924 r.
Ukazuje się trzy razy w tygodniu.
Gimnazjum Białoruskie w Klecku.

Po wielu kłopotach Białoruskiego Gimnazjum w Nieświeżu w końcu otwarto je w mieście Klecku w powiecie nieświeskim, ponieważ w Nieświeżu nie można było znaleźć odpowiedniego budynku.
Zainteresowanie mieszkańców ojczystym białoruskim gimnazjum jest ogromne: przyjeżdżają także uczniowie z sąsiednich powiatów: stołpeckiego, baranowickiego, nowogródzkiego i łuninieckiego. Egzaminy wstępne już się rozpoczęły. Do gimnazjum przyjmowani są uczniowie i uczennice ze szkół... > > >
- 1, ³, , 28- 1924 .
.

ó .

ó . , , .
糳 : : , , . . , . . ... > > >
- , ̳. . -
. , . . :
- , -
...
. 300 , . -, , , .- ᳢ .
, , . , . , ... > > >